Axial spondylartrit (axSpA) är ett samlingsbegrepp för reumatiska sjukdomar som ger upphov till inflammation, smärta och stelhet i företrädelsevis det axiala skelettet, närmare bestämt från ryggens och bäckenets leder och stödjevävnader.

Sjukdomsgruppen inkluderar ankyloserande spondylit (AS), även kallad pelvospondylit eller Bechterews sjukdom, som karaktäriseras av inflammation och radiologisk strukturell skada i sakroiliakalederna (SI-lederna), där de senare kan ses på slätröntgen, men även icke-radiografisk axSpA (nraxSpA) som har liknande inflammation i SI-lederna men som inte på slätröntgen utvecklat några skador i SI-lederna.

Det finns vidare en övergång från nraxSpA till AS över tid, varför den förra kan ses som ett förstadium till AS. Samtidigt finns patienter som under hela sitt sjukdomsförlopp aldrig utvecklar några röntgenförändringar och bibehåller diagnosen nraxSpA över tid. 

AS och nraxSpA drabbar vardera drygt 0,1 procent i en svensk befolkning. AS drabbar oftare män än kvinnor1 då kvinnor har mindre tendens att utveckla de för AS typiska strukturella skadorna. Sjukdomen debuterar i regel mellan 15 och 30 års ålder och nästan alltid före 40 års ålder. Icke radiografisk axSpA har däremot inte samma uttalade manliga övervikt såsom AS.1 Bland SpA är AS den sjukdom som har starkast koppling till vävnadstypen HLA-B27 och föreligger hos 90 procent av patienterna medan förekomsten är lägre hos patienter med nraxSpA.

 

Referenser
  1. Lindström U et al. Ann Rheum Dis. 2013;72:A667-A8.
SE2006120941 (12 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request