Många av de patienter du möter har vant sig vid att kämpa sig upp ur sängen varje dag. Stela på morgonen har de kanske också vaknat av smärta på efternatten. Det kan dessutom gå många år mellan de första symtomen och en korrekt diagnos. 
Men med hjälp av rätt frågor, väl utförd klinisk undersökning och ett tydligt remitteringsförfarande kan patienterna snabbare få rätt behandling och en möjlighet till ett mer aktivt liv. På den här sidan finns utbildningsmaterial för dig som möter patienter med inflammatorisk ryggsjukdom. Materialet är bland annat tänkt att fungera som stöd för dig som vårdpersonal vid identifiering och remittering av patienter med misstänkt inflammatorisk. ryggsjukdom. 

Utbildningsserie

Nedan finner du material från Novartis pågående utbildningsserie om inflammatorisk ryggsjukdom riktad mot specialister i allmänmedicin och fysioterapeuter. 

Utbildning del II: Vad ska du som fysioterapeut tänka på under mötet med patient?

Nu finns den inspelade versionen av vår senaste webbföreläsning tillgänglig för dig som vill lära dig mer om fysioterapeutens roll under mötet med en patient med misstänkt inflammatorisk ryggsjukdom. Under ett interaktivt webbinarium möter du en expertpanel som redogör och diskuterar olika metoder för förenklad patientidentifiering. Panelen diskuterar också vilka möjligheter och utmaningar de upplever inom området idag samt svarar på de frågor som åhörarna skickade in under sändningen.
 

 

Har du ont om tid?

Här hittar du separata filmer för varje klinisk undersökning som presenterade under webbinariumet.


Avsnitt 1 – Inspektion, generell rörlighet och funktion


Avsnitt 2 – BASMI-mätning


Avsnitt 3 – Thoraxexpansion


Avsnitt 4 – Bäckenledsprovokation


Avsnitt 5 – MASES entesitstatus


Utbildning del I: Screening, remittering och behandling ur ett tvärfunktionellt perspektiv

Nedan finner du en inspelad version av en webbföreläsning där du under ett interaktivt webbinarium få möta en tvärfunktionell expertpanel som diskuterar olika tillvägagångssätt för patientidentifiering, remittering och behandling. Panelen diskuterar också vilka möjligheter och utmaningar de upplever inom området idag samt svarar på de frågor som åhörarna skickade in under sändningen. Utbildningen vänder sig till specialister i allmänmedicin samt fysioterapeuter som träffar patienter med misstänkt inflammatorisk ryggsjukdom.

 

 

Har du ont om tid?

Här hittar du separata filmer för varje föreläsning som presenterade under webbinariumet.


Del 1: Diagnos och klinisk undersökning


Del 2: Remittering


Del 3: Behandling

 

Remitteringsguiden

Det här är en praktisk guide som du kan använda i dina patientmöten. Den är tänkt som stöd för enkel identifiering och effektiv remittering av patienter med inflammatorisk ryggsjukdom. Verktyget Innehåller bland annat tydliga differentieringskriterier, behandlingsmål och viktiga frågor att ställa till din patient. 

Ladda ner remitteringsguiden →

SE2201287622 (28 januari 2022)