Föreläsning om den gemensamma psoriasisartrit- /psoriasispatienten med Vilija Oke, reumatolog från Centrum för Reumatologi, och Darius Sairafi dermatolog från Södersjukhuset. 

Psoriasis är en multifasetterad sjukdom inkluderande både hudpsoriasis och nagelpsoriasis som hanteras av dermatolog och psoriasisartrit, daktylit och entesit som oftast hanteras av reumatolog. I sjukdomsbilden ingår även associerade sjukdomar som också kan få en bäring på både utredning och behandling av patienterna. För optimalt handläggande av dessa multifasetterade patienter tarvas ett interdisciplinärt arbete mellan dermatolog och reumatolog samt en kommunikation mellan de läkare som är involverade i uppföljningen av dessa patienter. Ta del av föreläsningen för att öka din kunskap inom området. 

 
SE2302288112 (28 februari 2023)