Svensk reumatologisk förening (SRF) uppdaterar årligen sina behandlingsriktlinjer (Fig 1.) för psoriasisartrit (PsA)1. Tidig och effektiv behandling som häver inflammationen vid psoriasisartrit förbättrar bland annat den fysiska funktionen, arbetsförmågan och livskvaliteten2.

De läkemedel som används vid psoriasisartrit syftar till att förbättra symtomen i alla de påverkade domänerna samt att minska inflammationen så att sjukdomsförloppet bromsas. SRF belyser hur viktigt det är att särskild hänsyn alltid bör tas till förekomst och grad av axiala symtom, entesit, daktylit, utbredning av hudsjukdom samt annan samsjuklighet vid insättandet av läkemdel (Fig 1.).

Ledinflammationen behandlas utifrån svårighetsgrad med antiinflammatoriska läkemedel, kortisoninjektioner eller antireumatiska läkemedel. Biologiska läkemedel har god effekt på led- och hudsjukdomen. Fysioterapi och stretchövningar är viktigt för musklerna och dess fästen runt de drabbade lederna. Psoriasisbesvären behandlas på hudklinik med bland annat krämer, salvor, medicinska bad, ljusbehandling och biologisk behandling. Solning kan även ha positiv effekt på hud- och ledbesvären3. SRF skriver även att IL17A hämmare bör övervägas att sättas in innan en andra TNF hämmare vid samtidig svår psoriasis (Fig 1.). 

Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid psoriasisartrit.
Figur 1

  
Referenser

  1. https://svenskreumatologi.se/srfs-riktlinjer/
  2. Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18665/201...
  3. Reumatikerförbundet. Accessed 4th March 2019. https://www.reumatikerforbundet.org/tag/psoriasisartrit/
SE2006120941 (12 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request