Psoriasisartrit definieras som en inflammatorisk artrit- och entesitsjukdom, som drabbar sen- och ledbandsfästen, leder, naglar och hud i varierande utsträckning.5,6

De vanligaste symtomen är stelhet och smärta i leder vid rörelse och/eller vila. Muskel- och senfästen blir inflammerade och leden kan bli öm och svullen. Oftast drabbas knä, fotleder, småleder i händer och fötter samt leder i nedre delen av ryggen.1 På grund av inflammationen känner patienten ofta en trötthet (fatigue) som inte förbättras påtagligt av vila.10 Intensiteten av smärta kan variera.3 

 • Ca 0,4 % av Sveriges befolkning har psoriasisartrit.1
 • De vanligaste symtomen är stelhet, smärta vid rörelse och/eller vila, ömhet i muskler och senfästen samt svullna leder.2
 • Vanligast att insjukna i åldern 30–55 år.2 
 • Psoriasisartrit är lika vanligt hos kvinnor som hos män.1
 • Hudengagemanget kan ofta vara milt.3 
 • Ärftlighet ökar risken att insjukna i psoriasisartrit.4

 

Sjukdomsförlopp: Tidig diagnos viktig

Inflammationen som orsakar psoriasisartrit startar i anslutning till en led, i muskel- eller senfästen mot benet, i den så kallade entesen. Om inflammationen får fortsätta obehindrat kan den drabba leden och utvecklas till en artrit. Ofta är det i stora muskelfästen som armbågsleder, över höftkammarna och vid knäna som senfästesinflammationerna startar. En del får även inflammationer i ryggens leder samt muskel- och senfästen, spondylit, eller i foglederna i bäckenet, sakroiliit. 

Då obehandlad psoriasisartrit kan ge permanenta skador på lederna är det viktigt att patienten så fort som möjligt får diagnos och behandling, helst inom sex månader efter att symtomen har uppstått2. Den genomsnittliga väntetiden för att få en diagnos har dock visat sig vara 3,5 år7,8. Den långa väntan på diagnos kan leda till permanenta skador i den drabbade leden och funktionsnedsättning8.

 

Orsaker till psoriasisartrit: Autoimmun sjukdom

Varför vissa personer får psoriasisartrit är ännu inte helt känt. Ärftlighet i kombination med en utlösande faktor antas starta sjukdomsprocessen.

Möjliga orsaker:2,9

 • Ärftlighet
 • Infektioner (framförallt streptokockinfektioner)
 • Stress 
 • Traumatisering av led eller lednära strukturer
 • Fetma
 
Referenser
 1. Reumatikerförbundet. Accessed 4th March 2019. https://www.reumatikerforbundet.org/tag/psoriasisartrit/
 2. Psoriasisförbundet, 2018. Att leva med psoriasisartrit. https://www.psoriasisforbundet.se/wp-content/uploads/2018/11/Att-leva-me...
 3. Lindqvist, Ulla. Psoriasisartrit (PsA). Accessed 4th March 2019. https://www.netdoktorpro.se/reumatologi/medicinska-oversikter/psoriasisa...
 4. Psoriasisförbundet. Om psoriasisartrit. Accessed 4th March 2019. https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/om-psoriasisartrit/
 5. Schett G. et al. Nat Rev Rheumatol 2017; 13: 731-741. 
 6. Läroboken i Reumatologi, Eds Klareskog et al. Studentliiteratur.
 7. Holmqvist, Caroline. Patienter med psoriasisartrit får diagnos sex år för sent. Accessed 5th March 2019. https://www.netdoktorpro.se/reumatologi/artiklar/patienter-med-psoriasis...
 8. Håkansson, Lotta, Norgren Tina. Oacceptabla vårdbrister inom psoriasisartrit. Dagens Medicin nr 9/18 onsdag 28 februari.
 9. Ulla Lindqvist. Psoriasisartrit. Accessed 5th March 2019. https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1362 
 10. Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18665/201...
SE2006120941 (12 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request