Symtom vid psoriasisartrit: Smärta, svullnad och stelhet i leder.1,2   

 • De vanligaste symtomen vid psoriasisartrit är stelhet, smärta vid rörelse och/eller vila, ömhet i muskler och senfästen samt svullna leder.
 • Omkring 50 % av patienterna med psoriasis uppger led- eller mjukdelssmärta.
 • Ett vanligt debutsymtom är entesit i nedre extremitet, särskilt akillessenans eller plantarfascians fäste, så kallad hälsporre.
 • Ledinflammationen börjar vanligtvis i små leder i händer eller fötter.
 • Svullnad av en hel tå eller ett finger (korvfinger/-tå, daktylit) kan vara debutsymtom.
 • Omkring 5 % debuterar med ryggsmärtor.
 • Nattlig stelhet och smärta ger upphov till störd nattsömn, som kan leda till trötthet och koncentrationssvårigheter dagtid.
 • Psoriasis i huden förekommer hos 80–90 % av patienterna, framför allt plackpsoriasis. 10 % av patienterna har helt normal hud.

Diagnos: Klinisk undersökning och bilddiagnostik

Det finns inget specifikt diagnostiskt test för psoriasisartrit. Avgörande för diagnosen är:1

 • Inflammation i ledhinnorna och/eller i muskel- och senfästen 
 • Hudsymtom och nagelangrepp 
 • ”Korvfinger” eller ”korvtå” (daktylit)  
 • Inflammerad akillessena 
 • Inflammation i ögats regnbågshinna (uveit)

 

Anamnes:2

 • Hud
 • Leder
 • Tarm
 • Ögon
 • Urinvägar
 • Inflammatorisk ryggsmärta (lumbalt eller cervikalt), d.v.s. minst 4 av följande: 
  • Smygande debut
  • Debut < 40 år
  • Förbättrad av aktivitet
  • Avsaknad av förbättring i vila
  • Nattligt uppvaknande med ryggsmärta

 

Status:2

 • Artrit ska diagnostiseras av läkare
 • Ryggstatus, inklusive 
  • Schobers test
  • Sidoflexion
  • Thoraxexpansion
 • Hudstatus, inklusive bedömning av utbredning och inflammation av psoriasis eller pustulos
 • Akne
 • Entesit, minst 3 av följande krävs för diagnos: 
  • Direkt smärta över muskelfäste
  • Indirekt smärta över muskelfäste (provokation i rörelse)
  • Minst tre månaders duration
  • Radiologiska förändringar med förkalkning i sen- eller muskelfäste
 • Tenosynovit
 • Smärta (direkt och indirekt)
 • Svullnad
 • Värmeökning över senskida
 • Rörelseinskränkning
 • Allmän status 
  • Hjärta/lungor
  • Blodtryck
  • BMI
  • Midjemått

 

Röntgen och labb

Undersökningar med ultraljud och MR kan påvisa inflammatoriska förändringar i ledhinna. Ultraljud, MR och röntgenundersökning kan avslöja ledskador i brosk och ben. Bilddiagnostik bör innefatta slätröntgen av händer och fötter och vid axial sjukdom magnetresonanstomografi (MR) av sakroiliakaleder och rygg.3 Inflammatoriska prover, såsom sänka och CRP, tas som ett led i utredningen.

CASPAR

Classification Criteria for Psoriatic Arthritis (CASPAR) kan du använda som hjälp vid diagnostik. De bygger på att patienten har en konstaterad inflammation i perifera leder, ryggen eller muskel/senfästesinflammation och sedan ska uppfylla minst tre kriterier (poäng) för diagnos.4

 

CASPAR4

 

Har pågående psoriasis

2 +

Har tidigare haft psoriasis

1 +

Familjemedlem har psoriasis

1 +

Nagelförändringar (Små hål eller gropar på nageln, naglar som lossnar framtill. Missfärgade, förtjockade eller ojämna naglar)  

1 +

Negativ reumatoid faktor 

1 +

Daktylit (svullna tår eller fingrar, s.k. korvfingrar/korvtår) 

1 +

Specifika förändringar i leder (röntgen/radiologiska fynd) 

1 +

 

The Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (GRAPPA)5

GRAPPA är en internationell, multidisciplinär grupp bestående av experter inom reumatologi, dermatologi, radiologi, epidemiologi och patientrepresentanter som bildades 2003. GRAPPAs  huvudsakliga syften är bl.a. att:

 • Utveckla och validera en samling kriterier för att definiera psoriasis artrit (PsA)6.
 • Se över, utveckla och validera effektiva utfallsmått för PsA och psoriasis (PsO)6.
 • Utveckla och underhålla aktuella behandlingsriktlinjer för PsA6.

 

Nedan är GRAPPA-rekommendationerna och domänerna (uppdaterade 2015) för behandling av PsA listade7:

 

GRAPPA-rekommendationerna och domänerna (uppdaterade 2015) för behandling av PsA. 

IAI, intra-articular injection.

a. No direct evidence for therapies in axial PsA, recommendations based on axial SpA literature; b. Corticosteroid injections: consider on an individual basis due to potential for serious side effects; no clear evidence for efficacy; c. Keratolytics, steroids, vitamin D analogues, emollients calcineurini;d MTX, CSA Acitretin, Fumaric acid esters.

GRAPPA har utvecklat en mobil applikation, kallad GRAPPA App, som finns att kostnadsfritt ladda ner från Google Play eller i App Store. Appen är ett stöd och ett hjälpmedel vid klinisk bedömning och uppföljning av PsA-patienter då den består av speciellt utformade skattningsverktyg som är specifika för PsA. Innehållet finns tillgängligt på ett flertal språk, däribland svenska. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenser
 1. Psoriasisförbundet, 2018. Att leva med psoriasisartrit. https://www.psoriasisforbundet.se/wp-content/uploads/2018/11/Att-leva-me...
 2. Ulla Lindqvist. Psoriasisartrit. Accessed 5th March 2019. https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1362 
 3. Lindqvist, Ulla. Psoriasisartrit – en utmaning för patient och läkare. Läkartidningen. 2017;114:EU3E. Accessed 5th March 2019. http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temaartikel/2017/11/Ps...
 4. Psoriasisartrit – vad är symtomen och hur ställs diagnos. Psoriasisforbundet. Accessed 5th March 2019. https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/om-psoriasisartrit/symtom-...
 5. Leung YY, Orbai AM, Ogdie A, et. al. The Journal of Rheumatology Supplement June 2019, 95; 33-37
 6. https://www.grappanetwork.org/history [Internet. Accessed June, 2020.]
 7. Coates LC, Kavanaugh A, Mease PJ et al. Arthritis Rheumatol. 2016;68:1060–71.
SE2006120941 (12 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request