• Beovu® (brolucizumab) — Vi finns redo för dina frågor
    För att inte belasta sjukvården under den rådande pandemin har vi paketerat om den fysiska presentationen och erbjuder istället ett kort virtuellt möte när du som enskild medarbetare har tid.
  • Lovande resultat för AI att förutse progression vid våt AMD
    Artificiell intelligens, AI, har visat sig kunna bli ett värdefullt verktyg i framtiden, för att tidigare kunna diagnosticera kommande sjukdomsprogression.
  • Läget i den svenska ögonsjukvården och digitala möjligheter
    Nya behandlingsriktlinjer för glaukom och medicinsk retina har varit ett stort stöd under Covid-19. Samtidigt implementeras nya digitala lösningar och diskussioner förs om framtidens digitala ögonsjukvård.
Läs historien om utvecklingen av Beovu®.
Här presenteras i korthet de viktigaste slutsatserna från studierna som ligger till grund för registreringen av Beovu®.
Med vårt nyhetsbrev erbjuder vi oftalmologer engagerande och utvecklande innehåll med längre djuplodande artiklar och kortare nyhetsnotiser.
Se filmen om Beovu®, nästa generations anti-VEGF.
Vill du veta mer om studiedesignen för HAWK & HARRIER?
Läs fler artiklar och kliniska studier om Beovu.

Aktuellt

Artificiell intelligens, AI, har visat sig kunna bli ett värdefullt verktyg i framtiden, för att tidigare kunna diagnosticera kommande sjukdomsprogres
Nya behandlingsriktlinjer för glaukom och medicinsk retina har varit ett stort stöd under Covid-19.
Anmäl dig och få uppdateringar inom oftalmologi direkt till din e-post.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.

Beovu® (brolucizumab), 120 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Endast avsedd för intravitreal användning, dvs injektion i ögats glaskropp. Rx, EF. Användning och indikation: Brolucizumab är ett humaniserat monoklonalt enkelkedjigt Fv antikroppsfragment (scFv) riktat mot human vaskulär endotelial tillväxtfaktor A (VEGF-A). Beovu är avsett till vuxna för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Okulär eller periokulär infektion. Aktiv intraokulär inflammation. Varningar och försiktighet: intraokulär inflammation, endoftalmit, traumatisk katarakt, näthinneavlossning samt ocklusion av retinalartär relaterad till ingreppet och övergående ökning av intraokulärt tryck. Bör inte användas under graviditet och amning. ATC-kod: S01LA06. För fullständig förskrivarinformation, se: www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2020-02-13. Vid frågor kontakta Novartis medicinska information via växel 08-732 32 00 (telefontid 09.00-15.00) eller epost: [email protected]. Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista.
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

SE2008257011 (25 augusti 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers