Om bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje år får cirka 8 000 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer vilket utgör drygt 30 procent av alla cancerfall bland kvinnor1. Årligen dör omkring 1 400 kvinnor av sjukdomen, de allra flesta till följd av att cancern spritt sig till andra delar av kroppen (spridd bröstcancer)2. Genom forskning har ett stort antal olika typer av bröstcancer identifieratsmen traditionellt sett brukar sjukdomen delas in i tre större grupper baserat på vilken behandling som är verksam mot tumören4.

 

Hormonpositiv bröstcancer

Hormonpositiv bröstcancer står för majoriteten (70-80 procent) av bröstcancerfallen i Sverige. Med hormonpositiv menas tumörer vars tillväxt är beroende av kvinnligt könshormon. Hormonpositiv bröstcancer kan även kallas hormonkänslig, hormonreceptorpositiv eller östrogenreceptorpositiv bröstcancer5.

 

HER2-positiv bröstcancer

HER2 är ett protein som finns på ytan hos de flesta av kroppens celler och reglerar cellens tillväxt och delning. HER2-positiv bröstcancer är mer aggressiv än hormonpositiv bröstcancer med ökad risk för spridning och återfall. Men det finns målinriktade behandlingar mot HER2, som påtagligt minskar denna risk6.

 

Trippelnegativ bröstcancer

Trippelnegativ bröstcancer, ibland kallat TNBC, är egentligen ingen formell medicinsk diagnos, utan ett samlingsnamn för bröstcancerformer som varken är hormonpositiva eller HER2-positiva. Yngre kvinnor drabbas oftare av trippelnegativ bröstcancer. Vissa typer av trippelnegativ bröstcancer är aggressiva, vilket innebär att sjukdomen kan ha ett snabbt förlopp7.

 

Referenser

1.Cancerincidens i Sverige 2014. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20008/2015-12-26.pdf
2.https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/vardprogram/gallande-vardprogram/
3.Comprehensive molecular portraits of human breast tumours (2012) 2012, VOL 490 NATURE. https://www.nature.com/nature/journal/v490/n7418/pdf/nature11412.pdf
4.Guowei Gu, Derek Dustin1,3 and Suzanne AW Fuqua (2016) Targeted therapy for breast cancer and molecular mechanisms of resistance to treatment. Current Opinion in Pharmacology 2016, 31:97–103
5.https://www.webmd.com/breast-cancer/breast-cancer-types-er-positive-her2-positive#1
6. https://www.breastcancer.org/symptoms/diagnosis/her2
7.Dent R, Trudeau M, Pritchard KI, et al (2007). Triple-negative breast cancer: clinical features and patterns of recurrence. Clin Cancer Res; 13: 4429–4434.

 

SE2004211139 (April 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request