Produktinformation om ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) och LEQVIO® (inklisiran) kommer att förekomma.

 

Veckovisa utbildande  webbinarier för dig som behandlar patienter med hjärtsvikt och/eller blodfettsrubbningar

I höst fortsätter våra digitala, terapiinriktade utbildningar med några av Sveriges främsta experter inom hjärtsvikt och blodfettsrubbning. 
Du som är läkare eller sjuksköterska inom primär/slutenvård och som behandlar patienter med hjärtsvikt och/eller blodfettsrubbningar är varmt 
välkommen att anmäla dig. Syftet med föreläsningarna är att delge viktiga nyheter inom behandling av hjärtsvikt och blodfettsrubbning samt ge 
exempel från verkligheten på framgångsrika arbetssätt för att nå patienterna. Föreläsningar är live och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. 

 

Tiden för samtliga föreläsningar som enligt nedan schema

12.10   Välkomna inklusive produktinformation om ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) och LEQVIO® (inklisiran)
12.15   Föreläsningar enligt schema
12.45   Frågestund
12.50   Avslut

 


ANMÄLAN

Anmäl dig redan nu genom att KLICKA HÄR!  Påminnelse och webblänk för deltagande skickas ut dagen innan.

Vid frågor kontakta [email protected] eller Claes Carnbring 070-889 34 44

Mötet är kostnadsfritt och Novartis står för kostnad av föreläsararvode. Observera att du behöver din huvudmans godkännande för att delta. 

Välkommen
Cardiovascular, Renal & Metabolism Teamet
Novartis Sverige AB

Genom att anmäla dig till mötet accepterar du att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med vår  integritetsskyddspolicy

Program 
GENOMFÖRD Torsdag 2 sep
 Ackumulerad livslång exponering av förhöjda LDL-nivåer                                 
Jan Borèn        
GENOMFÖRD Onsdag 15 sep                 
Nya ESC guidelines för hjärtsvikt i klinisk praxis
Cecilia Linde & Michael Fu
GENOMFÖRD - Torsdag 23 sep  
Följsamhet till behandling – Hur effektiva är läkemedlen om de inte tas? 
Björn Wettermark
GENOMFÖRD Torsdag 30 sep
Nya ESC guidelines för hjärtsvikt i klinisk praxis
Cecilia Linde & Michael Fu
GENOMFÖRD Torsdag 7 okt
Ackumulerad livslång exponering av förhöjda LDL-nivåer        
Jan Borèn        
GENOMFÖRD Torsdag 14 okt
Följsamhet till behandling – Hur effektiva är läkemedlen om de inte tas? 
Björn Wettermark
GENOMFÖRD Torsdag 21 okt  
Hjärtsvikt ur ett genusperspektiv. Är kvinnliga hjärtsviktspatienter underbehandlade?
Maria Schaufelberger
GENOMFÖRD Torsdag 28 okt
Hjärtsvikt ur ett genusperspektiv. Är kvinnliga hjärtsviktspatienter underbehandlade ?
Maria Schaufelberger
GENOMFÖRD Tisdag 2 nov
Hur håller vi de trånga kärlen öppna längre? 
 Annica Ravn-Fischer
GENOMFÖRD Torsdag 4 nov
Hur håller vi de trånga kärlen öppna längre? 
Annica Ravn-Fischer
GENOMFÖRD Torsdag 18 nov
Strukturerat omhändertagande av hjärtsvikt – var är vi och vart är vi på väg?                 
Björn Kornhall
GENOMFÖRD Torsdag 25 nov
Strukturerat omhändertagande av hjärtsvikt – var är vi och vart är vi på väg?       
Björn Kornhall
GENOMFÖRD Tisdag 30 nov
GENOMFÖRD Sänkta LDL-mål i riktlinjer, men vad har vi för möjligheter att nå dem i praktiken?         
Mats Eriksson
Torsdag 9 dec     
Sänkta LDL-mål i riktlinjer, men vad har vi för möjligheter att nå dem i praktiken?         
Mats Eriksson
Torsdag 16 dec                                       
Utbränd hypertrofisk kardiomyopati – när tjock muskel blir tunn                                   
Peter Magnusson
Jan Borén
Professor och prefekt vid Institutionen för Medicin vid Göteborgs Universitet och läkare vid klinisk kemi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hans forskningsområde är kardiovaskulär lipidmetabolism och behandling av dyslipidemier.
Cecilia Linde
Kardiolog och överläkare vid Karolinska Institutet, Tema Hjärta och Kärl, samt professor vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon innehar förtroendeuppdraget som Vice-President of European Society of Cardiology (ESC), 2018–2020
Michael Fu
Professor i kardiologi och universitetssjukhusöverläkare på Medicinkliniken, Kardiologisektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra i Göteborg. Han är ordförande för Regionalt ProcessTeam Hjärtsvikt i Västra Götalandsregion, medlem i Nationell Arbetsgruppen (NAG) för hjärtsvikt, samt del i arbetsgruppen Hjärtsvikt och klaffsjukdomar i Svenska Kardiologföreningen.
Björn Wettermark
Professor i farmakoepidemiologi vid institutionen för farmaci på Uppsala universitet. Hans forskningsområde är kring olika aspekter av läkemedelsanvändning och interventioner för bättre läkemedelsanvändning.
Maria Schaufelberger
Kardiolog och professor i kardiologi, samt universitetssjukhusöverläkare vid Sahlgrenska Universitet Sjukhuset Östra i Göteborg. Hon är medlem i Svenska Kardiologföreningens Nationella arbetsgrupp för Hjärtsvikt och klaffsjukdomar.
Annica Ravn-Fischer
Docent och överläkare i kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon är även styrelsemedlem i RIKS-HIA, Svenska Kardiologföreningen och ordförande i utbildningsutskottet i kardiologi.
Björn Kornhall
Överläkare i kardiologi vid sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Han är även medlem i region Skånes terapigrupp för hjärta/kärl och den nationella arbetsgruppen för hjärtsvikt vid Nationellt system för kunskapsstyrning och har lång erfarenhet av behandling och omhändertagande av hjärtsviktspatienter.
Mats Eriksson
MD, Phd, Professor och överläkare. Han är specialist i invärtes medicin, medicinsk gastorenterologi samt endokrinologi. Kolesterolforskare och kliniker sedan 40 år samt deltagiti många läkemedelsstudier. Grundare av patientföreningen för patienter med familjär hyperkolesterolemi.
Peter Magnusson
Överläkare vid VO Kardiologi i Gävle samt forskare vid Karolinska Institutet, Stockholm. Han är kliniskt och forskningsmässigt inriktad på hjärtsvikt, särskilt ärftliga kardiomyopatier, arytmier och riskvärdering avseende plötslig hjärtdöd.
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request