Kronisk urtikaria definieras som urtikaria där besvären kvarstår i mer än 6 veckor, och delas in i undergruppera kronisk inducerbar (CIU) och kronisk spontan urtikaria (CSU) Efter kvällen kommer du att känna dig förtrogen med att kunna utreda och behandla denna patientgrupp.

Novartis bjuder in till föreläsning med MariHelen Sandström Falk, Med dr. Spec. Dermatovenereologi, SKIN Hudkliniken, Carlanderska sjukhuset, Göteborg

 


Välkommen!

Kristina Segerbrand Strid
Key Account Manager
Dermatologi
Novartis Sweden AB

Program 
17:30 - 18:00
Registrering - Kaffe & smörgås
18:00-18:05
Välkommen
Novartis Kristina Segerbrand Strid
18:05-19:15
CIU/CSU föreläsning - Bakgrund - Utredning - Behandling
MariHelen Sandström Falk, Med dr. Spec. Dermatovenereologi
19:15 - 19:30
Frågestund – Avslut
MariHelen Sandström Falk, Med dr. Spec. Dermatovenereologi
Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request

Registrering till föreläsning om Kronisk urtikaria 22-09-29

 

Genom att anmäla dig till mötet accepterar du att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med vår integritetsskyddspolicy.