Diagnosen för migrän ställs genom anamnes, och fastställs normalt genom neurologisk och somatisk status. Personer med migrän rekommenderas att föra en Huvudvärksdagbok för att kunna fastställa rätt diagnos, tyda huvudvärksmönstret samt utvärdera effekten av olika behandlingsmetoder.

 

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request