Den maximala rekommenderade dagliga dosen av Piqray är 300 mg (2 x 150 mg filmdragerade tabletter) som tas en gång dagligen tillsammans med fulvestrant.

 

Behandlingen fortsätter tills dess att sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet inträffar. Dosändringar kan krävas för att förbättra tolerabiliteten. Om patienten har missat en dos kan den tas omedelbart efter måltid inom nio timmar efter att den skulle ha tagits. Om det har gått mer än nio timmar ska patienten hoppa över dosen den dagen. Nästa dag tas PIQRAY vid den vanliga tiden. Om patienten kräks efter att ha tagit en dos ska patienten inte ta någon mer Piqray tablett den dagen utan fortsätta med det vanliga doseringsschemat nästa dag, vid den vanliga tiden.

 

 

Laboratorieanalyser

 

Referens:
Piqray SPC 2021-05-21
 
Betygsätt sidan
SE2110085315 (8. oktober 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request