Novartis Sverige har nöjet att bjuda in till ett virtuellt möte för att ta del av vetenskapliga erfarenheter
från ACTRIMS-ECTRIMS 2020.


Datum:   Torsdag 17 september, 2020
Tid:         12.00–13.00
Plats:      Streaming. Individuellt eller med möjlighet att tillsammans med Novartis ansluta till mötet på er arbetsplats


PROGRAM

12.00-13.00   Vad har vi lärt oss under ACTRIMS-ECTRIMS och vad kan vi ta med oss?
                       – highlights från postrar, vetenskapligt program och utbildningssessioner

                         Inledning Markus Sköld, MSL Novartis
                         Ellen Iacobeus; Neurolog, Karolinska Universitetssjukhuset
                         Ytterligare föreläsare tbd

I samband med streaming har Novartis möjlighet att erbjuda lunch om representant från Novartis är med på arbetsplatsen.


ANMÄLAN

Anmäl dig här. 

Mötet är kostnadsfritt. Mötet riktar sig till neurologer och neurologsjuksköterskor. Observera att för deltagande behöver du din huvudmans godkännande.

Välkommen!

Novartis Sverige AB
Markus Sköld
Medical Science Liaison Neuroscience
+46 708 89 33 13
[email protected]

SE2006305027
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers