Detta heterogena och potentiellt livshotande tillstånd kännetecknas av dyspné, trötthet och ankelsvullnad. På senare år har mycket hänt inom detta område, bland annat har en ny diagnostisk klassificering införts av den europeiska kardiologföreningen, ESC.

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request