Vidareutbildning för huvudvärksintresserade specialister.
Fokus på komplicerade patientfall.

Välkommen att ta del av en Lipus-certifierad tvådagarsutbildning om huvudvärk. Huvudvärk är en folksjukdom och en betydande diagnos, men hur tar vi hand om dessa patienter?

Radisson Blu Royal Viking hotel, Stockholm eller digitalt.


ANMÄLAN
→  Anmäl dig här!  Begränsat antal platser. Sista dagen för anmälan är 12 oktober 2023.

LOGI
Hotellrum på Radisson Blu Royal Viking hotel den 26 oktober 2023 är reserverade t.o.m 27 september 2023. Bokar gör du via registreringslänken där även pris finns. Kursdeltagaren står själv för kostnaden för transport och logi i enlighet med Lifs regler.

Utbildningen är kostnadsfri. Novartis står för kostnader såsom lokal, förtäring och föreläsare. Dock ej logi- och transportkostnader enligt ovan.


KURSRÅD

Andrea Carmine Belin, Docent, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet
Lars Edvinsson, Professor MD, Avd Medicin, Inst Kliniska Vetenskaper Lund, LU och SUS
Mattias Linde, Professor och överläkare i Neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ingela Nilsson-Remahl, Docent, överläkare, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset
Anna Steinberg, Docent, överläkare, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Anna Sundholm, Biträdande överläkare, PhD, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Elisabet Waldenlind, Docent, överläkare, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset

FÖRELÄSARE UTÖVER KURSRÅDET

Per Almqvist, Docent och specialistläkare i neurokirurgi, Karolinska Institutet i Stockholm
Pia Andersén, Biträdande Överläkare, Kognitiv mottagning och Mottagning för Kognitiv forskning på Tema
Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, doktorand, Karolinska Institutet
Madeleine Berg, Sjuksköterska, Mottagning Neuro Karolinska sjukhuset Huddinge
Eleni Dima, Biträdande Överläkare Neurologi, Södersjukhuset i Stockholm
Elisabeth Forsberg, Sjuksköterska, Mottagning Neuro Karolinska sjukhuset Huddinge
Birgitta Helmerson, Leg sjukgymnast, MSc, Fysioterapimottagningen Karolinska Universitetssjukhuset
Maria Lantz, Överläkare i neurologi, Danderyds Sjukhus
Britt Hedenberg Magnusson, Övertandläkare, docent, Folktandvården Eastmaninstitutet och Karolinska Institutet
Annika Rosén, Professor vid Universitetet i Bergen, med koppling till Nasjonal Behandlingstjeneste for
uavklarte smerter i ansikt og kjeve ved Haukelands Universitetsykehus, Bergen, Norge och
klinikchef, övertandläkare för Eastman/Käkkirurgi, Stockholm


Vid frågor rörande utbildningen kontakta:

Jenny Sandström, projektansvarig
Novartis Sverige AB
Tel: 0703 15 53 10

Välkommen!

Documents: 
inbjudan_huvudvarksutbildning_231026_27.pdf
PDF icon Ladda ner
Program 
09.30-09.50
Registrering och kaffe
09.50-10.00
Huvudvärkssällskapet hälsar välkomna
Lars Edvinsson
Ansiktssmärta Moderator Ingela Nilsson Remahl
10.00-10.25
Kraniella neuralgier
Anna Steinberg
10.30-10.55
Idiopatisk ansiktssmärta/tregeminus neuropati
Ingela Nilsson Remahl
11.00-11.25
Käkkirurgens perspektiv
Annika Rosén
11.30-11.45
KAFFE
11.45-12.10
Bettfysiolog
Britt Hedenberg Magnusson
12.15-12.45
Neurokirurgi
Per Almqvist
13.00-14.00
LUNCH
Tryckhuvudvärk Moderator Anna Sundholm
14.00-14.25
IIH, kliniska och radiologiska aspekter
TBD
14.30-14.55
Allt är kanske inte IIH
Anna Sundholm
15.00-15.25
Lågtryckshuvudvärk
Maria Lantz
15.30-15.45
KAFFE
Den komplicerade huvudvärkspatienten Moderator Anna Steinberg
15.45-16.10
Fallbeskrivningar den multisjuka patienten
Maria Lantz/Eleni Dima
16.15-16.40
Teamet runt den komplicerade patienten, ssk och fysioterapeut
Elisabet Forsberg/Madeleine Berg/Birgitta Helmersson
16.45-17.10
Fallbeskrivning andra huvudvärksformer
Anna Sundholm
17.15-17.30
Sammanfattning av dagen
Anna Sundholm/Anna Steinberg
18.30
MIDDAG
Migränvården i Sverige Moderator Mattias Linde
08.30-09.10
NAG migrän/Huvudvärksregistret
Ingela Nilsson Remahl/Elisabet Waldenlind
09.15-10.00
Att kombinera migränförebyggande behandlingar
Mattias Linde
10.00-10.30
KAFFE
10.30-10.55
Nya migränläkemedel - vad finns i pipeline?
Lars Edvinsson
11.00-12.00
Paneldiskussion Hur implementerar vi NAG? Hur gör ni med dubbelbehandling? Var i behandlingstrappan platsar de nya läkemedlen?
Andrea Carmine Belin, Anna Steinberg, Anna Sundholm, Elisabet Waldenlind, Ingela Nilsson Remahl, Lars Edvinsson
12.00-12.30
LUNCH
Biomarkörer, hormoner och gener Moderator Andrea Carmine Belin
13.00-13.25
Läkemedelssvar och genetiska markörer vid huvudvärk
Andrea Carmine Belin
13.30-13.55
Könsskillnader vid huvudvärk
Andrea Carmine Belin/Mattias Linde
14.00-14.25
Gynekologens perspektiv på migrän
TBD
14.30-14.45
KAFFE
14.45-15.10
Könshormoner och migrän
Lars Edvinsson
15.15-15.30
FHM
Elisabet Waldenlind
15.35-16.00
Andra ärftliga migränliknande tillstånd
Pia Andersén
16.00-16.15
AVSLUTNING
Vasagatan 1, 111 20 Stockholm, Sverige
SE2306092955