Vi har samlat en grupp experter som kommer att vrida och vända på olika områden inom kardiologi. Och du får möjlighet att ställa dina frågor. Anmäl dig och ta del av diskussionerna. Produktinformation kommer att förekomma.

[ AGENDA ]

Tiden för samtliga webbinar:
12.10 – Välkomna inklusive produktinformation
12.15 – Föreläsningar enligt schema
12.45 – Frågestund
12.50 – Avslut

Påminnelse och webblänk för deltagande skickas ut dagen innan. Mötet är kostnadsfritt och Novartis står för kostnad av föreläsararvode. Observera att du behöver din huvudmans godkännande för att delta.

ANMÄL DIG HÄR

 

 
[ TORSDAG 13 OKTOBER ]

Residual risk för kardiovaskulär sjukdom – lipoproteiner

Ta del av de senaste rönen kring lipoproteiner och risk för hjärtkärlsjukdom. Vilka lipoproteiner utöver LDL och HDL behöver kontrolleras? Ska de kontrolleras för alla patienter eller endast för högriskgrupper? Hur ser utvecklingen ut i framtiden och hur påverkar det behandlingen? Magnus Bäck berättar mer om detta i webbinariet. Magnus Bäck är professor i kardiologi på Karolinska Institutet och överläkare inom Medicinsk Enhet Kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Magnus har en translationell forskning om kardiovaskulära riskfaktorer och sjukdomsmekanismer med fokus på lipider och inflammation. Han är engagerad i European Society of Cardiology som chefredaktör för European Heart Journal Open.

[ TORSDAG 27 OKTOBER ]

Hjärtsvikt ur ett njurmedicinskt perspektiv – inklusive typfall

Uppdatera dig om njuren och ta del av hur en njurspecialist ser på behandling av HFrEF. Njurspecialist Per Dahlberg beskriver hur njuren och hjärtat påverkar varandra och hur det, i sin tur, påverkar läkemedelsbehandlingen. Per Dahlberg är överläkare i njurmedicin vid specialistmedicinkliniken, Norra Älvsborgs länssjukhus. Han är specialist i invärtesmedicin och medicinska njursjukdomar och undervisar på sjuksköterskeutbildningen vid Göteborgs universitet och Högskolan Väst.

[ TISDAG 8 NOVEMBER ]

Implementering av ESC-HF 2021 guidelines på avdelning – inklusive typfall

Få en uppdatering om gällande europeiska riktlinjer för behandling av inneliggande patienter med HFrEF genom fiktiva typfall. Delar med sig av sina erfarenheter gör Charlotta Ljungman. Charlotta Ljungman är sviktspecialist och överläkare inom kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Hon är engagerad inom hjärtsviktsforskning, medlem i Rikssvikts styrgrupp och medlem av Nationell Arbetsgrupp Hjärtsvikt inom Kunskapsstyrningen..

[ FREDAG 11 NOVEMBER ]

Residual risk för kardiovaskulär sjukdom – inflammation

Vad är det senaste fynden inom inflammation kopplat till ateroskleros? Hur resonerar dagens experter kring inflammation och prevention av kardiovaskulär sjukdom? Och hur siar man kring framtidens preventiva behandling? Dessa frågor och mycket mer besvarar Magnus Bäck i webbinariet. Magnus Bäck är professor i kardiologi på Karolinska Institutet och överläkare inom Medicinsk Enhet Kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Magnus har en translationell forskning om kardiovaskulära riskfaktorer och sjukdomsmekanismer med fokus på lipider och inflammation. Han är engagerad i European Society of Cardiology som chefredaktör för European Heart Journal Open.

[ TORSDAG 1 DECEMBER ]

Behandling av avancerad hjärtsvikt – inklusive typfall

Lyssna till Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds Universitet, om aktuella forskningsrön inom behandling av avancerad hjärtsvikt. När och hur vi bör agera när läkemedelsbehandlingen inte längre räcker till exemplifieras i fiktiva typfall. Oscar Braun är överläkare och docent inom kardiologi vid Lunds Universitet. Hans forskning rör behandling av avancerad hjärtsvikt och behandling av sjukdomen i sitt slutskede, t.ex. mekaniskt stöd och transplantation. Oscar är även medlem i LAG på Skånes Universitetssjukhus för införande av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

SE2208239930 (23 augusti 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request