Webbinarier med fokus hjärtsvikt och blodfettsrubbningar

Anmäl dig redan nu genom att KLICKA HÄR! 

 

I vår fortsätter våra digitala, terapiinriktade utbildningar med några av Sveriges främsta experter inom hjärtsvikt och blodfettsrubbningar.

Du som är läkare eller sjuksköterska inom primär/slutenvård och som behandlar patienter med hjärtsvikt och/eller blodfettsrubbningar är varmt välkommen att anmäla dig.

Syftet med föreläsningarna är att delge viktiga nyheter inom behandling av hjärtsvikt och blodfettsrubbningar samt ge exempel från verkligheten framgångsrika arbetssätt för att patienterna. Föreläsningar är live och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Produktinformation om ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) och LEQVIO® (inklisiran) kommer att förekomma.

Tiden för samtliga föreläsningar som enligt nedan schema:

12.10   Välkomna inklusive produktinformation om ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) och LEQVIO® (inklisiran)
12.15   Föreläsningar enligt schema
12.45   Frågestund
12.50   Avslut

 

ANMÄLAN

Anmäl dig genom att KLICKA HÄR!  Påminnelse och webblänk för deltagande skickas ut dagen innan.

Vid frågor kontakta [email protected] 

Mötet är kostnadsfritt och Novartis står för kostnad av föreläsararvode. Observera att du behöver din huvudmans godkännande för att delta. 

Välkommen
Cardiovascular, Renal & Metabolism Teamet
Novartis Sverige AB

Genom att anmäla dig till mötet accepterar du att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med vår  integritetsskyddspolicy

Se tidigare års Nordic Cardio Cast program här

Program 
Torsdag 27 januari
Familjär hyperkolesterolemi (FH) patienter – var står vi idag och vad ser vi i framtiden?
Peter Benedek,
Torsdag 3 februari
Hur implementeras nya hjärtsviktsriktlinjer på olika vårdnivåer?
Edit Floderer,
Tisdag 8 februari
Vilka patientgrupper har mest att vinna på att nå behandlingsmålen för LDL-sänkning - och hur når vi dessa?
Linda Mellbin
Torsdag 10 mars
Hjärtsviktspatienten ur ett internmedicinskt perspektiv – exempel från Lund
Babak Rezanezhad Zanjani
Tisdag 15 mars
Framtidens genterapi. Oligonukleotider – från molekyl till klinisk verklighet
Edvard Smith
Torsdag 24 mars
Hjärtsviktsdagvården vid Karolinska Universitetssjukhuset - en länk mellan akuten och mottagningen
Magnus Nygren
Peter Benedek
Endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping där han ansvarar för kartläggningen av familjär hyperkolesterolemi i Sörmland. Peter har även nyligen disputerat vid Karolinska Institutet med en avhandling som heter ”FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA IN SWEDEN: GENETIC AND CLINICAL STUDIES”. Utöver detta är Peter även ordförande i den Svenska Lipidföreningen.
Edit Floderer
Överläkare vid Centralsjukhuset i Karlstad inom Hjärt och akutmedicin. Hon är även medlem i terapigruppen Hjärta-kärl i region Värmland.
Linda Mellbin
Patientflödeschef för kranskärlssjukdom vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Hon forskar inom området diabetes och hjärtkärlsjukdom och var delaktig att sammanställa ESCs (European Society of Cardiology) riktlinjer om diabetes, prediabetes och hjärt-kärlsjukdomar 2013 samt 2019.
Babak Rezanezhad Zanjani
Kardiolog Babak Rezanezhad Zanjani har lång erfarenhet inom hjärtsviktsbehandling och har startat upp Hjärtsviktsmottagning vid Akutsjukvårds- och Internmedicinska kliniken på SUS/Lund. Babak forskar även vid internmedicinska fakulteten i Lund, inom arteroskleros.
Edvard Smith
Professor i molekylär genetik vid Karolinska institutet (KI) där han leder en forskargrupp inom enheten för molekylär cellbiologi och genterapiforskning. Huvudområdena för forskningen är cellulär signalering i lymfocyter samt utveckling av nya genetiska mediciner. Han har etablerat Vecura, Skandinaviens största akademiska GMP-anläggning för framställning av gen- och cellterapiläkemedel. Han har även varit medlem av Nobelförsamlingen och Nobelkommittén vid KI under ett flertal år.
Magnus Nygren
Kardiolog, specialist inom hjärtsvikt och ansvarig läkare för dagvårdsverksamheten (HDA) vid Karolinska Sjukhuset i Huddinge med flerårig erfarenhet av att behandla patienter med hjärtsvikt.
SE2112214382 (2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request