Lägg till i kalendern

MED FOKUS PÅ ASTMAPATIENTEN - Modul 4
Inbjudan till en modulbaserad digital terapiinrinktad utbildning med produktinformation - varje tillfälle är en del av en serie av utbildningar.

Novartis följer upp sitt tidigare uppskattade möteskoncept inom området KOL, nu med fokus på astma.

En styrgrupp bestående av docent Karin Lisspers, docent Björn Ställberg, professor Christer Janson och professor Kjell Larsson har tillsammans med Novartis tagit fram ett utbildningskoncept med syfte och ambition att förbättra förståelsen för utmaningar vid omhändertagande och behandling av patienter med astma.

 

Plats: Digitalt via Teams
Tid: 12.00-12.55
Datum: Modul 4, Onsdagen 14 april 2021

Novartis med programkommitté önskar bjuda in dig som möter eller behandlar patienter med astma och har ett intresse av att lära mer om hur vi kan optimera omhändertagandet av dessa patienter.

Utbildningen innehåller både föreläsningar med patientfall som belyser de olika aspekterna och diskussionsforum med mentometerröstning samt handfasta råd om hur omhändertagandet av patienter med astma kan förbättras.

PROGRAMKOMMITTÉ OCH FÖRELÄSARE
Professor emeritus Kjell Larsson, Karolinska Institutet, Stockholm
Professor Christer Janson, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Docent Karin Lisspers, Specialist i Allmänmedicin, Uppsala Universitet
Docent Björn Ställberg, Specialist i Allmänmedicin, Uppsala Universitet


Registrera dig här → Länk till anmälan


Vid frågor angående dessa möten får du gärna kontakta Nonne Gylfe. Observera att för att delta är det är varje deltagares eget ansvar att förankra deltagandet med sin huvudman.

VARMT VÄLKOMMEN! 

Novartis Respiratory Sverige
Nonne Gylfe
Country Franchise Head Respiratory Sweden
Mobil: 070-4663179

Program 
12.00-12.10
Novartis lanserar ny produktportfölj inom astma - Atectura® Breezhaler® (indacaterol/mometasone furoate) - Enerzair® Breezhaler® (indacaterol/glycopyrronium/mometasone furoate) - Digitalt hjälpmedel med sensor och app för stöd vid följsamhetsproblem
12.10-12.55
Okontrollerad och/eller svår astma - Vad gör vi när ”standard of care” inte räcker till? - Vilken roll har LTRA, LAMA och biologisk behandling vid astma? - När skall jag remittera?
Föreläsare: Kjell Larsson och Karin Lisspers
SE2005114107
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers