Lägg till i kalendern

Novartis bjuder in till ett webbinar om tidiga erfarenheter av Beovu (brolucizumab) vid behandling av patienter med våt AMD. 

Datum:
Fredagen den 29 januari 2021

Plats:
Virtuellt (länk skickas ut några dagar innan mötet)


Anmälan:
Anmäl dig senast den 22 januari 2021 via formuläret nedan.


Mötet kommer att hållas virtuellt. Länken skickas ut några dagar innan mötet till den mailadress som lämnas vid anmälan. Efter presentationerna kommer det finnas möjlighet att skicka in frågor via chat. 

Med vänlig hälsning
Åsa Jeborn
Key Account Manager, Novartis                   
Mobil: 0708893118

Enligt avtalet om information och utbildning mellan Läkemedelsindustriföreningen och SKL har denna inbjudan till utbildning skickats till din huvudman samt berörd läkemedelskommitté. 
Beovu® (brolucizumab), 120 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Endast avsedd för intravitreal användning, dvs injektion i ögats glaskropp. Rx, EF, ATC-kod: S01LA06. Användning och indikation: Brolucizumab är ett humaniserat monoklonalt enkelkedjigt Fv antikroppsfragment (scFv) riktat mot human vaskulär endotelial tillväxtfaktor A (VEGF-A). Beovu är avsett till vuxna för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Okulär eller periokulär infektion. Aktiv intraokulär inflammation. Varningar och försiktighet: endoftalmit, intraokulär inflammation, traumatisk katarakt, övergående ökning av intraokulärt tryck, näthinneavlossning, näthinnevaskulit och/eller retinal vaskulär ocklusion. Hos patienter som utvecklar näthinnevaskulit och/eller retinal vaskulär ocklusion, vanligtvis i närvaro av intraokulär inflammation, skall behandling avslutas och biverkningarna omedelbart hanteras och behandlas. Bör inte användas under graviditet och amning. För fullständig information, se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2020-09-03. Vid frågor kontakta Novartis medicinska information via växel 08-732 32 00 (telefontid 09.00-15.00) eller epost: [email protected]. Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 
Documents: 
Inbjudan
Ladda ner inbjudan som PDF.
PDF icon Ladda ner
Program 
12:00-12:05
Novartis hälsar välkommen
12:05-12:45
Dr Björn Steén från Stockholms ögonklinik, delar med sig av sin tidiga erfarenhet av Beovu vid behandling av patienter med våt AMD
12:45-13:00
Tid för frågor till Dr Björn Steén
SE2012078307 (7 dec 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers

Svenska erfarenheter av Beovu, 29 januari

 

Genom att anmäla dig till mötet accepterar du att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med vår integritetsskyddspolicy.