Påminnelse och webblänk för deltagande skickas ut dagen innan. Mötet är kostnadsfritt och Novartis står för kostnad av föreläsararvode. Observera att du behöver din huvudmans godkännande för att delta.

Produktinformation kan förekomma.

 

Behöver alla patienter kemoterapi?

Patientfall för att belysa olika perspektiv samt behandlingsalternativ för patienter med HR+/HER2- metastatisk bröstcancer

Välkommen att delta på detta webbinarium där olika perspektiv  och behandlingsalternativ kommer diskuteras i ett fiktivt patientfall tillsammans med onkolog Cecilia Ahlin och onkologisjuksköterska Mari Bergros Falk. Patientfallet kommer att fokusera på en premenopausal patient med HR+/HER2- metastatisk bröstcancer som utvecklat leverrecidiv under pågående hormonell behandling.

Syftet med webbinariet är att guida dig genom patientens behandlingsresa och belysa vårdaspekter ur både onkologens och sjuksköterskans synvinklar samt ge möjlighet för diskussion med er som deltar.

Anmäl dig till webbinariet längre ner på denna sida.


Missa inte kommande webbinar, event och inbjudningar.      Prenumerera här

Cecilia Ahlin, specialist inom medicinsk onkologi och gynekologisk onkologi med en doktorsexamen inom bröstcancer. Docent vid Örebro universitet.
Mari Bergros Falk, onkologisjuksköterska och kontaktsjuksköterska bröstcancer, onkologikliniken Region Sörmland.

Program

12.10 - 12.50 Välkommen att ställa frågor och delta i diskussionen under webbinariet
12.10 - 12.15 Introduktion, Novartis
12.15 - 12.35 Patientfallsgenomgång
12.35 - 12.50 Frågor och diskussion


SE2310200810 (20 oktober 2023)