Biverkningshantering och livskvalité vid behandling av malignt melanom.

Syftet med denna utbildning är att ge dig mer kunskap inom malignt melanomområdet och en möjlighet till erfarenhetsutbyte. På utbildningen kommer också delar av en patientundersökning presenteras som belyser patientens syn på biverkningar och livskvalité i samband med behandling.

Anmäl dig här 

Program 
15:10
Samling
15:15
Biverkningshantering och livskvalité vid behandling av malignt melanom
Hanna Eriksson
15:45
Ur patientens perspektiv, en patientundersökning
16:45
Slut
Förberedelse: Att kortfattat kunna redogöra för eventuella patientfall som berör dagens ämne.
SE2110138788 (13 oktober 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request