Välkommen till två intressanta utbildningsdagar om reumatologi och dermatologi!

Datum: 20-21 oktober 2022
Plats: Scandic Continental på Vasagatan, 111 20 Stockholm

Novartis Sverige AB hälsar dig hjärtligt välkommen till utbildning som sätter den gemensamma patienten i fokus och har som mål att öka förståelsen för patienten med psoriasis- och psoriasisartrit. I anslutning till mötet finns det möjlighet att ta del av produktinformation i monter och produktinformation om Cosentyx kommer att delas ut.

Välkommen!
Henning Wirdenius och Patryk Nilsson

Documents: 
Inbjudan
Nationellt sjuksköterskemöte den 20-21 oktober 2022. Den gemensamma patienten i fokus.
PDF icon Ladda ner
Program 
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 13.15
Välkommen
Novartis Sverige AB
13.15 – 14.15
Gemensamma patienten med psoriasis och psoriasisartrit
Darius Sairafi, GHP Hud, Vilija Oke, Centrum för Reumatologi
14.30 – 15.30
Levnadsvanor
Marie-Louise Karlsson, Karolinska Universitetssjukhuset
15.30 – 15.45
Fika
15.45 – 17.00
Hur skapar jag gott samarbete?
Anna-Maria Ahlgren, MIQA-gruppen, Karolinska Institutet
17.30 –
Middag
08:30 – 08:45
Summering av dag 1
Novartis Sverige AB
08:45 – 09:45
Ledstatus
Mitra Linnerud Keshavarz, Mälarsjukhuset
09.45 – 10:00
Fika
10.00 – 11.00
Samsjuklighet vid psoriasis och psoriasisartrit - fokus på metabol samsjuklighet
Åsa Krantz, Karolinska Universitetssjukhuset
11.00 – 12.00
Hur ökar jag motivation till beteendeförändringar i patientsamtal?
Anna-Maria Ahlgren, MIQA-gruppen, Karolinska Institutet
12.00 – 12.15
Avslut och tack
Novartis
12.15 –
Grab’n go lunch
Scandic Continental, Vasagatan 22, 111 20 Stockholm
Scandic Continental, Vasagatan 22, 111 20 Stockholm
SE2205105929
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request

Anmälan: Nationellt sjuksköterskemöte 20-21 oktober 2022

 

Genom att anmäla dig till mötet accepterar du att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med vår integritetsskyddspolicy.