För patienter, produktinformation, för nedladdning (PDF).

Ladda ner Revolade® administationsguide för patient→

För patienter, produktinformation, för nedladdning (PDF).

Ladda ner Patientbroschyr Revolade® vid ITP för vuxna→

För patienter, produktinformation, för nedladdning (PDF).

Ladda ner Patientbroschyr Revolade® vid ITP för barn→

För vårdpersonal, produktinformation, för nedladdning (PDF).

Ladda ner Revolade® informationbroschyr för vårdpersonal→

SE2009258772 (September 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers