Klinisk effekt

En randomiserad, dubbelblind, multicenter fas III-studie av Afinitor plus exemestan jämfört med placebo plus exemestan, utfördes på postmenopausala kvinnor med östrogenreceptorpositiv, HER2/neu-negativ avancerad bröstcancer med recidiv eller progression efter tidigare behandling med letrozol eller anastrozol. Studien visade att Afinitor i kombination med exemestan mer än fördubblade progressionsfri överlevnad (PFS) från 3,2 till 7,8 månader (riskkvot 0,45, 95% CI, 0,38-0,54, p<0,0001) baserat på radiologisk granskning av prövaren.1

 Referenser

  1. Afinitor produktresumé 2018-10-23

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.