Varningar och försiktighet

Patienter med vissa allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar exkluderades från kliniska studier. Inga säkerhetsuppgifter finns tillgängliga för dessa patienter.

Latexkänsliga personer

Det avtagbara nålskyddet på Aimovig förfylld spruta/injektionspenna innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för latex.

 

Refernser:
Aimovig SPC 
www.fass.se

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.