• Cosentyx® (sekukinumab)
    Cosentyx är en helt human monoklonal antikropp som hämmar IL-17A. IL-17A har visats vara viktig i patogenesen vid ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och plackpsoriasis.
Cosentyx är en helt human monoklonal antikropp som hämmar IL-17A. IL-17A har visats vara viktig i patogenesen vid plackpsoriasis.
Här hittar du länkar till några artiklar med resultat från studier med sekukinumab och IL-17A.
Den verksamma substansen i läkemedlet Cosentyx är antikroppen sekukinumab.

Aktuellt

Vid kongresserna EADV, AAD och WCD lyftes vikten av rätt handläggning vid måttlig till svår psoriasis för att minska risken för co-morbiditeter.
Informationsfilmer om psoriasisartrit för dermatologer med Thomas Mandl, reumatolog och medicinsk rådgivare på Novartis.
Anders Neijber, MD PhD, medicinsk rådgivare, belyser i den här filmen samsjuklighet med kardiovaskulär sjukdom.

Behandlingsområden

Det finns många olika former av psoriasis. Både utseendet och utbredningen av hudförändringarna kan variera.
Patienter som har psoriasis kan utveckla psoriasisartrit (PsA). Vi Psoriasisartrit är tidig behandling viktig för att förebygga kroniska besvär.
Ankyloserande spondylit även kallad Bechterews sjukdom, Morbus (Mb) Bechterew och pelvospondylit med ICD-10 diagnoskod: M45, är en kronisk och progres
Anmäl dig och få uppdateringar inom dermatologi direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE1911772572
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers