• Xolair® (omalizumab)
    Xolair, omalizumab, är en rekombinant DNA-deriverad humaniserad monoklonal antikropp, som i internationella riktlinjer rekommenderas vid behandling av kronisk spontan urtikaria när antihistamin inte har tillräcklig effekt.
  • Xolair hemadministrering
    Nästa steg för ökad frihet. Nu flyttar vi hem Xolair-behandlingen till dina patienter. VÄLKOMMEN HEM.
Xolair rekommenderas vid behandling av kronisk spontan urtikaria när antihistamin inte har tillräcklig effekt.
Här har vi samlat ett urval av studier som vi hoppas att du kan ha nytta av i ditt arbete med patienter med kronisk spontan urtikaria.
Oftast utan identifierbar utlösande orsak. Sjukdomen har stor påverkan på sömn och livskvalitet.

Aktuellt

Nästa steg för ökad frihet. Nu flyttar vi hem Xolair-behandlingen till dina patienter.
Se en video med instruktioner för administrering av Xolair.
Kitet innehåller, förutom kylväska, bland annat patientinformation, resebrev och doseringsanvisning.
Anmäl dig och få uppdateringar inom dermatologi direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE1911772572
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers