• Xolair® (omalizumab)
    Xolair, omalizumab, är en rekombinant DNA-deriverad humaniserad monoklonal antikropp, som i internationella riktlinjer rekommenderas vid behandling av kronisk spontan urtikaria när antihistamin inte har tillräcklig effekt.
  • Xolair hemadministrering
    Ökad frihet för dina patienter genom möjligheten att flytta hem Xolair-behandlingen.
Xolair rekommenderas vid behandling av kronisk spontan urtikaria när antihistamin inte har tillräcklig effekt.
Här har vi samlat ett urval av studier som vi hoppas att du kan ha nytta av i ditt arbete med patienter med kronisk spontan urtikaria.
Oftast utan identifierbar utlösande orsak. Sjukdomen har stor påverkan på sömn och livskvalitet.

Aktuellt

Xolair-behandlingen kan flytta hem till dina patienter.
Se en video med instruktioner för administrering av Xolair.
Kitet innehåller, förutom kylväska, bland annat patientinformation, resebrev och doseringsanvisning.
Anmäl dig och få uppdateringar inom dermatologi direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.

 

Xolair (omalizumab) Rx, (F). Förpackning: Injektionsvätska lösning 150 mg. ATC-kod: R03DX05. Indikation: Kronisk spontan urtikaria: Xolair är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av kronisk spontan urtikaria hos vuxna och ungdomar (från 12 års ålder) med otillräcklig effekt av antihistamin H1-behandling. Rekommenderad dos är 300 mg som subkutan injektion var fjärde vecka. Förskrivare rekommenderas att regelbundet ompröva behovet av fortsatt behandling. Kontraindikationer: Xolair är kontraindicerat vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Graviditet/amning: Xolair kan övervägas under graviditet och amning om det är kliniskt nödvändigt. Läkemedelsförmån och pris: Xolair ingår i högkostnadsskyddet med begränsning: subventioneras för behandling av patienter med svår kronisk spontan urtikaria som inte fått tillräcklig effekt av behandling med antihistamin i hög dos och leukotrienantagonist. Produktresumé: Uppdaterad 2021-10-25, för mer information och pris, se www.fass.se. SE2112023127
 
SE2203217488 (21 mars 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request