PARADIGM-HF

PARADIGM-HF är den hittills största studien som har genomförts på hjärtsviktspatienter.

Sammanfattning:

  • PARADIGM-HF genomfördes på 8399 patienter med systolisk hjärtsvikt i NYHA klass II-IV.2,3
  • Patienterna randomiserades till att få antigen ENTRESTO (n=4187) eller enalapril (n=4212)
  • Systolisk vänsterkammardysfunktion med ejektionsfraktion ≤40% (Senare ändrad till ≤35%.)
  • Designad för att få bevis för att stödja utbyte av ACE-hämmare eller ARB med ENTRESTO vid behandling av kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion
  • Utvärderade om ENTRESTO kunde vara överlägsen enalapril avseende minskning av hjärtsviktshospitalisering och mortalitet hos patienter med kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF)
  • Patienterna i båda armarna var behandlade med evidensbaserad behandling, inklusive beta-blockerare (93%), diuretika (80%), och mineralkortikoidreceptor antagonister (56%)
  • Det primära effektmåttet i studien var tid till första inläggning på sjukhus pga hjärtsvikt eller kardiovaskulärt dödsfall
  • Resultatdriven: Avslutades i förtid pga stor effektskillnad till fördel för Entresto. Medianuppföljning på 27 månader.

Läs mer 

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.