71-årig kvinna med hjärtsvikt

Läkaren har tidigare remitterat en patient till hjärtmottagningen på länsdelssjukhuset med misstanke om hjärtsvikt. Patienten har en känd hypertoni sedan 15 år behandlad med Isoptin Retard 120 mg x 2, en kostbehandlad typ 2 diabetes samt en övervikt med ett BMI på 32. Hjärtsviktsdiagnosen är nu verifierad, behandling initierad och du är ombedd att följa upp patienten med upptitrering av hjärtsviktsmedicinerna. Man fann inga tecken till åtgärdskrävande ischemisk hjärtsjukdom eller klaffsjukdom.

Gå till patientfallet

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.