Publikationer

PARADIGM-HF huvudpublikation

Angiotensin- Neprilysin inhibering versus Enalapril hos hjärtsviktspatienter. (McMurray et al. NEJM 2014)

Uppskattad effekt mot placebo ifrån studien PARADIGM-HF

En uppskattad placebo analys för de kliniska effekterna av LCZ696 på patienter med hjärtsvikt. (McMurray et al. Euro Heart Jour. 2015)

Orsak till död i studien PARADIGM-HF

Effekt av angiotensin receptor neprilysin inhibitorn LCZ696 jämfört med enalapril på orsak till död hos patienter med hjärtsvikt. (Desai et al. Eur Heart Jour. 2015)

Publikationer (abstracts)

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.