Effekt och säkerhet av LCZ696 (sacubitril/valsartan) beroende på ålder

- Resultat ifrån studien PARADIGM-HF
Jhund et al. Eur Heart Jour. 2015

(Detta abstract har översatts till Svenska av Novartis.)

Bakgrund

Åldern vid vilken hjärtsvikt utvecklas varierar kraftigt mellan olika länder, tolerans för läkemedel liksom prognos vid hjärtsvikt varierar även beroende på ålder. Denna analys har undersökt effekt och tolerabilitet av LCZ696 (sakubitril/valsartan) beroende på ålder utifrån datan i den prospektiva jämförelsen av angiotensin receptor neprilysin hämmare (ARNI) med ACE-hämmare för att bestämma inverkan på mortalitet och morbiditet vid hjärtsvikt studien PARADIGM-HF.

Metod

PARADIGM-HF var en 8399 patienter stor studie som inkluderade patienter i åldrarna 18-96 år och NYHA klass II-IV med en LVEF ≤40%. Patienterna randomiserades till antingen enalapril eller LCZ696 (sakubitril/valsartan). Analysen undersökte de i förväg specificerade effekt och tolerabilitetsmåtten men istället uppdelat enligt åldersgrupp (år): <55 (n= 1624), 55-64 (n= 2655), 65-74 (n= 2557), och ≥75 (n = 1563).

Resultat

Hastigheten för händelser (per 100 patientår) av det sammansatta primära effektmåttet för kardiovaskulär död eller hjärtsviktshospitalisering ökade från 13,4 till 14,8 över ålderskategorierna. Hazard ratio (HR) LCZ696 (sakubitril/valsartan) : enalapril var <1,0 i alla ålderskategorier (P för interaktion mellan ålderskategori och behandling 0,94) med en total HR på 0,80 (0,73, 0,87), P< 0,001. Det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan ålderskategorierna för respektive händelse hjärtsviktshospitalisering kardiovaskulär död eller död oavsett orsak.

De fördefinierade säkerhets parametrarna hypotension, nedsatt njurfunktion och hyperkalemi ökade i båda behandlingsgrupperna med åldern, även om skillnaderna i tolerabilitet mellan behandlingsarmarna (mer hypotension men mindre nedsatt njurfunktion och hyperkalemi med LCZ696 (sakubitril/valsartan)) var likartad i ålderskategorier.

Slutsats

LCZ696 (sakubitril/valsartan) var mer fördelaktigt än enalapril över hela spektrumet av ålder i PARADIGM-HF med en gynnsam nytto-riskprofil i alla åldersgrupper.

Läs mer på PubMed

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.