Risker relaterade till pre-diabetes mellitus och diabetes mellitus i hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion

- Insikter från studien PARADIGM-HF
Kristensen et al. Circ. Heart Failure 2015

(Detta abstract har översatts till Svenska av Novartis.)

Bakgrund

Prevalensen av pre-diabetes mellitus och dess konsekvenser hos patienter med hjärtsvikt och nedsatt ejektionsfraktion är inte välstuderade. Denna studie undersökte prognosen hos dessa patienter utifrån studien PARADIGM-HF som jämförde angiotensin receptor neprilysin inhibitorn (ARNI) LCZ696 (sakubitril/valsartan) med ACEI för att utvärdera effekten på global mortalitet och morbiditet i hjärtsvikt.

Metod

Analysen undersökte kliniska resultat hos 8399 patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsfraktion samt en historik av diabetes mellitus uppdelat i 3 olika kategorier beroende på glykemisk status vid baseline: 1. [HbA1c]: <6,0% [<42 mmol/mol] 2. 6,0% -6,4% [42-47 mmol/mol; pre-diabetes mellitus] eller 3. ≥6.5% [≥48 mmol/mol; diabetes mellitus]). De kliniska resultaten beräknades fram i Cox regressionsmodeller som hade justerats för kända prediktorer förknippade med dålig prognos.

Resultat

Patienter med en historia av diabetes mellitus (n = 2907) [35%]) hade en högre risk för det sammansatta primära effektmåttet av kardiovaskulär död eller hjärtsviktshospitalisering jämfört med dem utan en historia av diabetes mellitus: justerat hazard ratio, 1,38; 95% konfidensintervall, 1,25 till 1,52; P <0,001.
HbA1c mätning visade att ytterligare 1106 (13% av de totala) patienter hade odiagnostiserade diabetes mellitus och 2103 (25%) hade pre-diabetes mellitus. Hazard ratio för patienter med odiagnostiserad diabetes mellitus (HbA1c,> 6,5%) och känd diabetes mellitus jämfört med dem med HbA1c <6,0% var 1,39 (1,17-1,64); P <0,001 och 1,64 (1,43-1,87); P <0,001, respektive. Patienter med pre-diabetes mellitus hade också högre risk (hazard ratio, 1,27 [1,10-1,47]; P <0,001) jämfört med dem patienterna med HbA1c <6,0%. Fördelen i effekt med LCZ696 (sakubitril/valsartan) jämfört med enalapril var konsekvent inom alla HbA1c i studien.

Slutsats

Hos patienter med hjärtsvikt och nedsatt ejektionsfraktion är dysglykemi vanligt och pre-diabetes mellitus är associerad med en högre risk för negativa kardiovaskulära händelser jämfört med patienter utan diabetes mellitus och HbA1c <6,0%. LCZ696 (sakubitril/valsartan) var fördelaktigt jämfört med enalapril, oavsett glykemisk status.

Läs mer på PubMed

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.