Inverkan av ejektionsfraktion på utfall och effekt av LCZ696 (sakubitril/valsartan) hos patienter med hjärtsvikt och nedsatt ejektionsfraktion utifrån datan i studien PARADIGM-HF.

Solomon et al. Circ Heart Fail. 2015

(Detta abstract har översatts till Svenska av Novartis.)

Bakgrund

Angiotensin receptor -neprilysin inhibitorn LCZ696 (sakubitril/valsartan) reducerade kardiovaskulär morbiditet och mortalitet jämfört med enalapril hos patienter med hjärtsvikt och minskad ejektionsfraktion (EF) i studien PARADIGM-HF. Denna analys syftar till att utvärdera huruvida den uppmätta EF vid screening påverkade det kliniska resultatet i studien och om effektiviteten av LCZ696 (sakubitril/valsartan) jämfört med enalapril skilde något beroende på EF.

Metod

8399 patienter med hjärtsvikt och NYHA klass II till IV och reducerad vänsterkammarfunktion (LVEF) ≤40% randomiserades till LCZ696 (sakubitril/valsartan) 97/103 mg två gånger dagligen jämfört med enalapril 10 mg två gånger dagligen och följdes under en mediantid på 27 månader.
Det primära effektmåttet i studien var kardiovaskulär död eller hjärtsviktshospitalisering. LVEF bedömdes på varje studiesite och registreras på rapportblanketter speciella för studien. Analysen relaterade sedan LVEF värdet vid screening och effekten av LCZ696 (sakubitril/valsartan) över hela spektrumet av LVEF.

Resultat

Medelvärdet för uppmätt LVEF i studien PARADIGM-HF, beräknades till 29,5 (kvartilavståndet, 25-34). Risken för alla effektmått ökade med sjunkande LVEF. Varje 5-punkts minskning av LVEF var associerad med en 9% ökad risk för kardiovaskulär död eller hjärtsviktshospitalisering (hazard ratio, 1,09; 95% konfidensintervall, 1,05-1,13; P <0,001). Samma minskning av LVEF bidrog samtidigt till en 9% ökad risk för kardiovaskulär död (Hazard ratio, 1,09; 95% konfidensintervall, 1,04-1,14), och en 9% ökad risk för hjärtsviktshospitalisering (hazard ratio, 1,09; 95% konfidensintervall, 1,04-1,14) detsamma bidrog till en 7% ökad risk för mortalitet oavsett orsak (hazard ratio, 1,07; 95% konfidensintervall intervall, 1,03-1,12) i justerade analyser. LCZ696 (sakubitril/valsartan) var effektivt över hela spektrumet av LVEF som uppmättes i studien. Analysen visade inga tecken på heterogenitet när datan modellerades antingen i tertiles (P interaktion = 0,87) eller kontinuerligt (P interaktion = 0,95).

Slutsats

Hos patienter med hjärtsvikt och minskad EF som randomiserades i studien PARADIGM-HF var LVEF en betydande och oberoende prediktor för alla resultat. LCZ696 (sakubitril/valsartan) var effektivt för att minska kardiovaskulär död och hjärtsviktshospitalisering över hela spektrumet av LVEF.

Läs mer på PubMed

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.