Effekt av angiotensin receptor neprilysin inhibitorn LCZ696 jämfört med enalapril på orsak till död hos patienter med hjärtsvikt.

Desai et al. Eur Heart Jour. 2015

(Detta abstract har översatts till Svenska av Novartis.)

Bakgrund och mål

Det är sedan tidigare känt att angiotensin-receptor neprilysin hämmaren (ARNI) LCZ696 (sakubitril/valsartan) reducerade kardiovaskulära dödsfall och mortalitet jämfört med enalapril hos patienter med kronisk hjärtsvikt i den prospektiva jämförelsen av ARNI med ACE-hämmare för att undersöka effektskillnad på mortalitet och morbiditet i hjärtsvikt (PARADIGM - HF) studien. Denna analys syftar till att mer fullständigt förstå orsakerna och komponenterna i den reduktion av dödlighet som LCZ696 (sakubitril/valsartan) uppvisade i PARADIGM-HF studien.

Metoder

Paradigm HF var en global, prospektiv, dubbelblind, randomiserad studie på 8399 patienter med symptom på kronisk hjärtsvikt NYHA klass II-IV och vänsterkammar ejektionsfraktion ≤40%. Patienterna i studien mottog rekommenderad medicinsk behandling enligt guidelines och följdes upp under en mediantid på 27 månader. Hur patienterna i studien dog blev utrett av en specifikt blindad kommitté avsedd för att bedöma dödsorsak.

Resultat

Majoriteten av dödsfallen var kardiovaskulära (80,9%), och risken för kardiovaskulär död reducerades signifikant genom behandling med LCZ696 (sakubitril/valsartan) (hazard ratio, HR 0,80, 95% CI 0,72-0,89, P< 0,001). Bland de kardiovaskulära dödsfallen reducerades både plötslig hjärtdöd (HR 0.80, 95% CI 0,68-0,94, P = 0,008) och dödsfall på grund av försämrad hjärtsvikt (HR 0.79, 95% CI 0,64-0,98, P = 0,034) genom behandling med LCZ696 (sakubitril/valsartan) jämfört med enalapril.
Dödsfall till följd av andra kardiovaskulära orsaker, inklusive hjärtinfarkt och stroke, var sällsynta och distribueras jämnt mellan behandlingsgrupperna.

Slutsats

LCZ696 (sakubitril/valsartan) var överlägsen enalapril att minska både plötslig hjärtdöd och dödsfall från förvärrad hjärtsvikt, dessa stod för merparten av de kardiovaskulära dödsfallen i studien PARADIGM-HF.

Läs mer på PubMed

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.