Välkommen att besök oss i vår monter under Kardiovaskulära Vårmötet! 

Snart är det dags för det 21:a Kardiovaskulära Vårmötet! Denna gång möts vi på Svenska Mässan i Göteborg. Kom gärna och träffa oss i vår monter om ENTRESTO. Vi har plats nr 16.

Under vårmötet kommer vi även ha ett symposium;

Hjärtsviktsfall med ARNI - pro/con-debatt med experter

Under symposiet kommer vi att få ta del av en presentation över real-world data om hur implementeringen av sakubitril/valsartan (ARNI) har gått i Sverige. Vilken typ av patienter har fått sakubitril/valsartan (ARNI) och vilka behandlingsmönster finns?

Under efterföljande pro/con- debatt kommer aktuella kunskapsunderlag för ARNI debatteras utifrån en klinisk verklighet med en frågeställning om i vilket skede behandlingen kan sättas in.

Moderator: Charlotta Ljungman, Göteborg
Pro/con-debatt: Lars Lund, Stockholm och Krister Lindmark, Umeå

Hur har behandling av sakubitril/valsartan (ARNI) sett ut i Sverige under det nationella ordnade införandet? Charlotta Ljungman
PRO: Min stabila HFrEF patient*– ska jag börja med ARNI direkt? Lars Lund
CON: Min stabila HFrEF patient* – ska jag börja med ARNI direkt? Krister Lindmark
Modererad diskussion med panel och publik Charlotta Ljungman

Datum: torsdag 11 april
Tid: 14:20-15:20
Sal: K1

*Patienter i NYHA-klass II-IV

Väl mött i Göteborg!

Foto: Reimund Trost, Göteborg, Sweden

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.