den 16 maj

Örebro: Nätverksmöte för sjuksköterskor

Conventum Olof Palmes torg 1, Örebro

Novartis Sverige AB önskar bjuda in dig som är sjuksköterska och träffar
patienter med hjärtsvikt i Uppsala-Örebro-regionen till ett terapiinriktat
sjuksköterskenätverk i form av ett utbildningsseminarium.

Det kommer att vara en interaktiv dag med både diskussioner och föreläsningar. Målsättningen är att ni efter dagens slut har god nytta av de tankar, samtal och erfarenheter ni delat med era kollegor.

Föreläsare:
Camilla Skoglund Andersson, kardiolog, Västerås
Anne Nilsson, hjärtsviktssköterska, Göteborg
Tommy Berglund, internmedicinare, vetenskaplig rådgivare Novartis

Syfte: Ge dig kunskap och en möjlighet till erfarenhetsutbyte

Program
09.00   Registrering med kaffe och smörgås
09.30   Välkomna
09.40   Samsjuklighet: hjärtsvikt och förmaksflimmer, KOL resp. diabetes
            - Camilla Skoglund Andersson
10.40   Bensträckare
10.50   forts. Samsjuklighet: hjärtsvikt och förmaksflimmer, KOL resp. diabetes
           - Camilla Skoglund Andersson
11.30   Lunch
12.30   Inledning kring hjärtsviktspatientens väg genom vården  - Tommy Berglund
12.45   Tema optimal hjärtsviktsbehandling - Anne Nilsson och Tommy Berglund
            * Tid till optimal behandling, vad innebär optimal dos, hur hantera
               blodtryck-lab.status
            * Hur får man ett välfungerande samarbete med andra vårdprofessioner
14.00   Kaffepaus
14.20   Kvalitetssäkringsprojekt på Sahlgrenska - Anne Nilsson
14.30   Summering av dagen - Anne Nilsson och Tommy Berglund
15.00   Utvärdering - Avslutning

ANMÄLAN
Anmäl dig till lena.hjelm@novartis.com
Vi önskar få din anmälan snarast, dock senast 10 maj 2019. Mötet är kostnadsfritt. Observera att för deltagande behöver du din huvudmans godkännande.

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Lena Hjelm
Novartis Sverige AB
National Territory Manager
lena.hjelm@novartis.com
0704-669 053

Claes Carnbring
Novartis Sverige AB
Territory Manager
claes.carnbring@novartis.com
0708-893 444

Marie Yljens
Novartis Sverige AB
Territory Manager
marie.yljens@novartis.com
0703-550 815

Novartis Sverige AB önskar bjuda in dig som är sjuksköterska och träffar
patienter med hjärtsvikt i Uppsala-Örebro-regionen till ett terapiinriktat
sjuksköterskenätverk i form av ett utbildningsseminarium.

Det kommer att vara en interaktiv dag med både diskussioner och föreläsningar. Målsättningen är att ni efter dagens slut har god nytta av de tankar, samtal och erfarenheter ni delat med era kollegor.

Föreläsare:
Camilla Skoglund Andersson, kardiolog, Västerås
Anne Nilsson, hjärtsviktssköterska, Göteborg
Tommy Berglund, internmedicinare, vetenskaplig rådgivare Novartis

Syfte: Ge dig kunskap och en möjlighet till erfarenhetsutbyte

Program
09.00   Registrering med kaffe och smörgås
09.30   Välkomna
09.40   Samsjuklighet: hjärtsvikt och förmaksflimmer, KOL resp. diabetes
            - Camilla Skoglund Andersson
10.40   Bensträckare
10.50   forts. Samsjuklighet: hjärtsvikt och förmaksflimmer, KOL resp. diabetes
           - Camilla Skoglund Andersson
11.30   Lunch
12.30   Inledning kring hjärtsviktspatientens väg genom vården  - Tommy Berglund
12.45   Tema optimal hjärtsviktsbehandling - Anne Nilsson och Tommy Berglund
            * Tid till optimal behandling, vad innebär optimal dos, hur hantera
               blodtryck-lab.status
            * Hur får man ett välfungerande samarbete med andra vårdprofessioner
14.00   Kaffepaus
14.20   Kvalitetssäkringsprojekt på Sahlgrenska - Anne Nilsson
14.30   Summering av dagen - Anne Nilsson och Tommy Berglund
15.00   Utvärdering - Avslutning

ANMÄLAN
Anmäl dig till lena.hjelm@novartis.com
Vi önskar få din anmälan snarast, dock senast 10 maj 2019. Mötet är kostnadsfritt. Observera att för deltagande behöver du din huvudmans godkännande.

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Lena Hjelm
Novartis Sverige AB
National Territory Manager
lena.hjelm@novartis.com
0704-669 053

Claes Carnbring
Novartis Sverige AB
Territory Manager
claes.carnbring@novartis.com
0708-893 444

Marie Yljens
Novartis Sverige AB
Territory Manager
marie.yljens@novartis.com
0703-550 815

När och var?

den 16 maj 2019 09:00 - den 16 maj 2019 15:00
Conventum Olof Palmes torg 1, Örebro

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.