den 20 maj

Stockholm: NurseAcademy

Grillska Huset, Stortorget 3, 111 29 Stockholm

Novartis Sverige AB önskar bjuda in till en terapiinriktad utbildning för dig som är sviktsjuksköterska på sviktmottagning och behandlar patienter med hjärtsvikt. Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar inom kardiologi eller internmedicin.

Det kommer att bli en interaktiv dag med både diskussioner och föreläsningar. Målsättningen är att ni efter dagens slut ska kunna ha god nytta av de tankar, diskussioner och erfarenheter, som ni delat med era kollegor.

Föreläsare & Moderatorer
Ewa Olby, Territory Manager, Novartis Sverige AB
Leif  Köldal, Leg.sjuksköterska, LK Medical AB
Urban Haaga, Leg.sjuksköterska/Avdelningschef Hjärtmottagningen Centralsjukhuset Karlstad
Daniel Johansson, Vetenskaplig Rådgivare, Novartis Sverige AB

PROGRAM
08:45   Välkomna till NurseAcademy Ewa Olby
09:00   Hjärtsvikt & förmaksflimmer Leif Köldal
10:30   Bensträckare m kaffe och smörgås
10:45   Forts. hjärtsvikt & förmaksflimmer Leif Köldal
12:00   Lunch
13:00   Vetenskaplig uppdatering Hjärtsvikt Daniel Johansson
13.25   Vetenskaplig uppdatering Sacubitril/Valsartan Daniel Johansson
13:45   Hur kan vi optimera omhändertagandet av hjärtsviktspatienten? Urban Haaga
            (Fika serveras under tiden)
15:45   Summering & avslut Ewa Olby

ANMÄLAN
Anmäl dig till ewa.olby@novartis.com

Vi önskar få din anmälan snarast, dock senast den 10 maj. Vänligen ange om du behöver specialkost.

Vid frågor angående mötet kontakta Ewa Olby. Observera att för deltagande behöver du din huvudmans godkännande. Mötet är kostnadsfritt

Under mötet kommer Novartis medicinska avdelning ge en vetenskaplig presentation av en Novartis produkt.

I anslutning till mötet kommer det även finns möjlighet att ta del av produktinformation i monter

Välkommen!

Ewa Olby 

Terapiområdesansvarig  
Novartis Sverige AB  
Mobil: 0708-893386
ewa.olby@novartis.com

Ann Rihani
Terapiområdesansvarig
Novartis Sverige AB

Novartis Sverige AB önskar bjuda in till en terapiinriktad utbildning för dig som är sviktsjuksköterska på sviktmottagning och behandlar patienter med hjärtsvikt. Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar inom kardiologi eller internmedicin.

Det kommer att bli en interaktiv dag med både diskussioner och föreläsningar. Målsättningen är att ni efter dagens slut ska kunna ha god nytta av de tankar, diskussioner och erfarenheter, som ni delat med era kollegor.

Föreläsare & Moderatorer
Ewa Olby, Territory Manager, Novartis Sverige AB
Leif  Köldal, Leg.sjuksköterska, LK Medical AB
Urban Haaga, Leg.sjuksköterska/Avdelningschef Hjärtmottagningen Centralsjukhuset Karlstad
Daniel Johansson, Vetenskaplig Rådgivare, Novartis Sverige AB

PROGRAM
08:45   Välkomna till NurseAcademy Ewa Olby
09:00   Hjärtsvikt & förmaksflimmer Leif Köldal
10:30   Bensträckare m kaffe och smörgås
10:45   Forts. hjärtsvikt & förmaksflimmer Leif Köldal
12:00   Lunch
13:00   Vetenskaplig uppdatering Hjärtsvikt Daniel Johansson
13.25   Vetenskaplig uppdatering Sacubitril/Valsartan Daniel Johansson
13:45   Hur kan vi optimera omhändertagandet av hjärtsviktspatienten? Urban Haaga
            (Fika serveras under tiden)
15:45   Summering & avslut Ewa Olby

ANMÄLAN
Anmäl dig till ewa.olby@novartis.com

Vi önskar få din anmälan snarast, dock senast den 10 maj. Vänligen ange om du behöver specialkost.

Vid frågor angående mötet kontakta Ewa Olby. Observera att för deltagande behöver du din huvudmans godkännande. Mötet är kostnadsfritt

Under mötet kommer Novartis medicinska avdelning ge en vetenskaplig presentation av en Novartis produkt.

I anslutning till mötet kommer det även finns möjlighet att ta del av produktinformation i monter

Välkommen!

Ewa Olby 

Terapiområdesansvarig  
Novartis Sverige AB  
Mobil: 0708-893386
ewa.olby@novartis.com

Ann Rihani
Terapiområdesansvarig
Novartis Sverige AB

När och var?

den 20 maj 2019 08:45 - den 20 maj 2019 16:00
Grillska Huset, Stortorget 3, 111 29 Stockholm

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.