När blir järn skadligt för kroppen?

Järn är ett viktigt ämne för kroppen att må bra. Men för mycket järn får motsatt effekt och blir skadligt för kroppen. Då överskottsjärn inte är något naturligt tillstånd finns ingen mekanism för kroppen att göra sig av med det skadliga järnet.

Vid normal kost brukar kroppen ta upp ca 1-2 mg per dag. Det är också den mängd kroppen klarar av att avlägsna järn. Det blir en hälsosam jämnvikt. 

Vid en blodtransfusion är det vanligt att patienten får 1-2 enheter erytrocytkoncentrat (varje enhet innehåller 250 till 500mg järn). Det är minst hundra gånger mer än vad kroppen normalt tar upp från kosten varje dag och som den behöver för att fungera normalt.

Vid vilka nivåer i kroppen blir järnet skadligt?
Redan efter 10 blodtransfusioner, dvs 20 enheter erytrocytkoncentrat, har kroppen fått så mycket extra järn att det blir skadligt. Hos barn blir i regel järn skadligt redan vid lägre antal enheter erytrocytkoncentrat.

När järnnivåerna ökar i kroppen ökar också transferrinmättnaden. En högre transferrinmättnad ökan risken för fritt järn (icke transferrinbundet järn) vilket är den skadligaste formen av järn för kroppen.

Vilka skador kan kroppen få av överskottsjärnet?
Skadligt överskottsjärn ger ökad komplikationsrisk i organ såsom hjärtat och levern samt endokrina organ och kan på sikt resultera i bland annat hjärthändelser, leversvikt samt infektionskompligationer.

Fritt järn katalyserar formationer av reaktiva syreradikaler (ROS - reactive oxygen species) 2

Transferrinet mättas av järnet från transfusioner vilket leder till ökad cirkulation av fritt järn. 2

Oxidativ stress från reaktiva syreradikaler orsakar cellskador 2

 

Tallkottkörteln
Hypofysen
Thyroidea
Brässen
Hjärtat
Blodomloppet
Levern
Benmärgen
Binjure
Bukspottskörteln
Könskörtlarna

 

1. Andrews NC. The New England Journal of Medicine.1999;341(26):1986–1995.
2. Saliba AN et al. Journal of Blood medicine. 2015;6: 197–209.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.