Tasigna (nilotinib)

Tasigna är godkänt för behandling av:

  • barn och vuxna med nydiagnostiserad Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi (Ph+ KML) i kronisk fas.
  • vuxna med Ph+ KML i kronisk eller accelererad fas med resistens eller intolerans mot tidigare behandling där imatinib ingått.
  • barn med Ph+ KML i kronisk fas med resistens eller intolerans mot tidigare behandling där imatinib ingått.

För att minimera riskerna med behandlingen är det viktigt att du känner till nedanstående information


Tasigna ska administreras två gånger dagligen med cirka tolv timmars mellanrum.
Kapslarna ska sväljas hela med vatten.


Dosering för vuxna patienter med Ph+ KML

  • 300 mg två gånger dagligen är rekommenderad dos för vuxna med nydiagnostiserad Ph+ KML i kronisk fas.
  • 400 mg två gånger dagligen är rekommenderad dos för vuxna med Ph+ KML i kronisk eller accelererad fas och resistens eller intolerans mot imatinib

Dosering för pediatriska patienter med Ph+ KML:

  • Dosering för pediatriska patienter är individualiserad och baseras på kroppsyta (mg/m2).
  • Den rekommenderade dosen av Tasigna är 230 mg/m2 två gånger dagligen, avrundat till närmaste 50 mg dos, till en maximal singeldos på 400 mg (se Tabell 1), för barn med nydiagnostiserad Ph+ KML i kronisk fas eller med resistens eller intolerans mot tidigare behandling där imatinib ingått. Olika styrkor av Tasigna kan kombineras för att uppnå önskad dos.

RELATERAT INNEHÅLL

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.