Dosering

För att minimera riskerna med behandlingen är det viktigt att du känner till nedanstående information


Tasigna ska administreras två gånger dagligen med cirka tolv timmars mellanrum. Kapslarna ska sväljas hela med vatten.


Dosering för vuxna patienter med Ph+ KML:

  • 300 mg två gånger dagligen är rekommenderad dos för vuxna med nydiagnostiserad Ph+ KML i kronisk fas.
  • 400 mg två gånger dagligen är rekommenderad dos för vuxna med Ph+ KML i kronisk eller accelererad fas och resistens eller intolerans mot imatinib.


Dosering för pediatriska patienter med Ph+ KML:

  • Dosering för pediatriska patienter är individualiserad och baseras på kroppsyta (mg/m2).Den rekommenderade dosen av Tasigna är 230 mg/m2 två gånger dagligen, avrundat till närmaste 50 mg dos, till en maximal singeldos på 400 mg (se Tabell 1), för barn med nydiagnostiserad Ph+ KML i kronisk fas eller med resistens eller intolerans mot tidigare behandling där imatinib ingått. Olika styrkor av Tasigna kan kombineras för att uppnå önskad dos.
  • Det finns ingen erfarenhet av behandling hos pediatriska patienter under 2 år. Det finns inga data hos nydiagnostiserade pediatriska patienter under 10 år. Det finns begränsad data hos pediatriska patienter under 6 år med resistens eller intolerans mot imatinib. Det finns inga data för pediatriska patienter i accelererad fas eller blastkris. Långtidseffekt vid förlängd behandling med Tasigna hos den pediatriska populationen är okänd.

 

Tabell 1. Doseringsschema för Tasigna 230 mg/m2 två gånger dagligen.
 Kroppsyta  Dos i mg (två gånger dagligen)
 Upp till 0,32 m2  50 mg
 0,33 - 0,54 m2  100 mg
 0,55 - 0,76 m2  150 mg
 0,77 - 0,97 m2  200 mg
 0,98 – 1,19 m2  250 mg
 1,20 – 1,41 m2  300 mg
 1,42 – 1,63 m2  350 mg
 Mer än ≥1,64 m2  400 mg
 
Tasigna får inte tas med mat
  • Patienterna ska inte äta 2 timmar före och 1 timme efter dosering av Tasigna.
  • Eftersom Tasigna metaboliseras av CYP3A4 ska grapefrukt och andra livsmedel som är kända för att hämma CYP3A4 undvikas.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.