ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV GILENYA-PATIENTER

Att tänka på vid val av GILENYA-patienter

GILENYA är lämpligt för vuxna patienter för behandling av mycket aktiv RRMS*. Även om många patienter kan vara lämpliga för behandling, fokuserar vi i nedanstående avsnitt på de patienter där GILENYA är kontraindicerat eller inte rekommenderas.1

Att tänka på vid behandlingsstart

Alla patienter måste övervakas under minst 6 timmar efter behandlingsstart. Nedan följer en kort översikt över kraven på övervakning.

Lämpliga patienter

Vuxna patienter med mycket aktiv RRMS som uppfyller kraven, d.v.s. som inte har svarat på en fullständig och adekvat behandlingskur med åtminstone en annan sjukdomsmodifierande behandling eller patienter med snabb utveckling av svår MS.

*RRMS=skovvis förlöpande MS (relapsing-remitting multiple sclerosis).
Bradyarytmi omfattar följande: AV-block II - Mobitz typ II eller högre, sjuk sinusknuta (sick sinus syndrome), sinoatrialt block, anamnes på symptomgivande bradykardi 
Signifikant kardiovaskulär sjukdom inkluderar följande: ischemisk hjärtsjukdom (inklusive angina pectoris), anamnes på hjärtinfarkt, hjärtsvikt, anamnes på hjärtstillestånd.
§Inkluderar verapamil, diltiazem och ivabradin. 
||Inkluderar digoxin, kolinesterashämmare och pilokarpin.

Följande patienter bör ej behandlas med GILENYA

  • Gravida
  • Patienter som använder antiarytmika klass Ia eller klass III

Kontraindikationer

Känt immunbristsyndrom, patienter med ökad risk för opportunistiska infektioner (inklusive patienter med nedsatt immunförsvar), svåra aktiva infektioner, aktiva kroniska infektioner, kända aktiva maligniteter, gravt nedsatt leverfunktion och överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Checklista för läkare - rekommenderade steg för hantering av patienter som behandlas med GILENYA:

Nedanstående checklista och schema är avsedda att hjälpa dig med hanteringen av patienter som behandlas med GILENYA. Här hittar du viktiga åtgärder och saker att tänka på när du startar, fortsätter eller avbryter behandlingen.

Bradyarytmi omfattar följande: AV-block II - Mobitz typ II eller högre, sjuk sinusknuta (sick sinus syndrome), sinoatrialt block, anamnes på symptomgivande bradykardi.
#Signifikant kardiovaskulär sjukdom inkluderar följande: ischemisk hjärtsjukdom (inklusive angina pectoris), anamnes på hjärtinfarkt, hjärtsvikt, anamnes på hjärtstillestånd.

BT = blodtryck; EKG = elektrokardiogram; HF = hjärtfrekvens,
QTc = hjärtfrekvenskorrigerat QT-intervall.

Referens:

 1. Produktresumé

 

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.