ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV GILENYA-PATIENTER

Att tänka på vid val av GILENYA-patienter

GILENYA är lämpligt för vuxna patienter för behandling av mycket aktiv RRMS*. Även om många patienter kan vara lämpliga för behandling, fokuserar vi i nedanstående avsnitt på de patienter där GILENYA är kontraindicerat eller inte rekommenderas.1

Att tänka på vid behandlingsstart

Alla patienter måste övervakas under minst 6 timmar efter behandlingsstart. Nedan följer en kort översikt över kraven på övervakning. Se sidan 4 för ytterligare information.

Lämpliga patienter

Vuxna patienter med mycket aktiv RRMS som uppfyller kraven, d.v.s. som inte har svarat på en fullständig och adekvat behandlingskur med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS.

*RRMS=skovvis förlöpande MS (relapsing-remitting multiple sclerosis).
†QT-intervall >470 msek (kvinnor) eller 450 msek (män).
‡Inkluderar verapamil eller diltiazem.
§Inkluderar klass Ia och klass III antiarrytmika, ivabradin, digoxin, kolinesterashämmare eller pilokarpin.

Patienter som ej bör behandlas med GILENYA

• Gravida
• Ammande

Kontraindikationer

Känt immunbristsyndrom, patienter med ökad risk för opportunistiska infektioner (inklusive patienter med nedsatt immunförsvar), svåra aktiva infektioner, aktiva kroniska infektioner, kända aktiva maligniteter, gravt nedsatt leverfunktion. Patienter med hjärtinfarkt, instabil angina pectoris, stroke/transitorisk ischemisk attack (TIA), dekompenserad hjärtsvikt (som kräver sjukhusvård) eller New York Heart Association (NYHA) klass III-/IV-hjärtsvikt under de senaste 6 månaderna.Patienter med allvarliga hjärtarytmier, som kräver antiarytmisk behandling med antiarytmiska läkemedel av klass Ia eller klass III. Patienter med atrioventrikulärt block (AV-block) grad II/Mobitz typ II eller AV-block grad III eller sjuk sinusknuta (sick-sinus syndrome), om de inte har en pacemaker. Patienter med ett QTc-intervall ≥500 ms vid behandlingsstart och överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Checklista för läkare - rekommenderade steg för hantering av patienter som behandlas med GILENYA:

Nedanstående checklista och schema är avsedda att hjälpa dig med hanteringen av patienter som behandlas med GILENYA. Här hittar du viktiga åtgärder och saker att tänka på när du startar, fortsätter eller avbryter behandlingen.

¶QT-intervall >470 msek (kvinnor) eller 450 msek (män).

BT = blodtryck; EKG = elektrokardiogram; HF = hjärtfrekvens,
QTc = hjärtfrekvenskorrigerat QT-intervall.

 

^ Godkänd dos på 0,5 mg, en gång dagligen, som ska användas vid omstart av behandlingen eftersom andra doseringsregimer har är godkända.

Referens:

 1. Produktresumé

 

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.