GILENYA – ETT LOGISKT VAL NÄR DET BEHÖVS EN EFFEKTIVARE BEHANDLING, SOM KAN ANVÄNDAS ÖVER LÅNG TID1-10

Vid mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) är det viktigt att tidigt byta pågående suboptimal behandling för att bromsa sjukdomsutvecklingen

När man behandlar RRMS bör målsättningen vara att behandlingen är effektiv att dämpa inflammationen i CNS samt verkan över lång tid för att undvika frekventa terapibyten

Stöd för en effektiv behandling är minskad årlig skovfrekvens, förhindrad uppkomst av nya lesioner, förhindrad funktionsnedsättning och minskad hjärnvolymförlust – No Evidence of Disease Activity (NEDA-4)

GILENYA har effekt på alla NEDA-4 parametrar och dessa effekter håller i sig över tid. Detta gör GILENYA till ett logiskt val för patienter med högaktiv sjukdom trots en fullständig och adekvat behandling med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling eller för patienter med snabb utveckling av RRMS

En kapsel som tas en gång dagligen

  • Rekommenderad dos av GILENYA är 0,5 mg en gång dagligen
  • Kan tas på fastande mage eller i samband med måltid
  • Finns i dosförpackningar för 7 eller 28 dagar

Referenser:

1. Jeffrey Cohen et al. Long-term safety and effectiveness of Fingolimod: 7 year data from the LONGTERMS study. P591 Poster presented at the 31st Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, 7–10 October 2015, Barcelona, Spain

2. Peter A Calabresi et al. Safety and effi cacy of Fingolimod in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis (FREEDOMS II): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurology 2014

3. Jeffrey A Cohen et al. Long-term (up to 4.5 years) treatment with Fingolimod in multiple sclerosis: results from the extension of the randomised TRANSFORMS study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015;0:1–8

4. Barry A Singer. Fingolimod for the treatment of relapsing multiple sclerosis. Expert Rev. Neurother. 13(6), 589–602 (2013)

5. Ludwig Kappos et al. Long-term effects of fingolimod in multiple sclerosis The randomized FREEDOMS extension trial. Neurology 2015;84:1–10

6. Jack Antel et al. Long-Term (7-Year) Data from a Phase 2 Extension Study of Fingolimod in Relapsing Multiple Sclerosis. P01.129 Poster presented at 64th AAN Annual Meeting, New Orleans, LA, USA, 21-28 April 2012

7. René M. Vigeveno et. al. Shifting Imaging Targets in Multiple Sclerosis: From Inflammation to Neurodegeneration JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING 36:1–19 (2012)

8. Matthew Warrender-Sparkes et al. The effect of oral immunomodulatory therapy on treatment uptake and persistence in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal

9. Ludwig Kappos et al. P619 ECTRIMS Copenhagen 2013.

10. Produktresumé

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.