GILENYA - FÖRHINDRAR YTTERLIGARE FUNKTIONSNEDSÄTTNING

GILENYA har långtidseffekt på förhindrande av funktionsnedsättning

GILENYA har i FREEDOMS extension visat signifikant effekt på förhindrande av ytterligare funktionsnedsättning. 74 % var fria från 3-månaders bekräftad funktionsnedsättning efter 4 år.1,2

 

GILENYA har långtidseffekt på förhindrande av funktionsnedsättning

Patienter som fick GILENYA i FREEDOMS I/II och TRANSFORMS-studierna har följts över tid. Efter 7 års behandling med GILENYA är de utvärderingsbara patienterna fortfarande kvar på liknande EDSS-nivå som när studierna startade.3

 

Referenser:

1. Barry A Singer. Fingolimod for the treatment of relapsing multiple sclerosis. Expert Rev. Neurother. 13(6), 589–602 (2013)

2. Ludwig Kappos et al. Long-term effects of fingolimod in multiple sclerosis The randomized FREEDOMS extension trial. Neurology 2015;84:1–10.

3. Jeffrey Cohen et al. Long-term safety and effectiveness of Fingolimod: 7 year data from the LONGTERMS study. P591 Poster presented at the 31st Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, 7–10 October 2015, Barcelona, Spain.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.