GIELNYA - MINSKAR ÅRLIG SKOVFREKVENS

GILENYA minskade signifikant den årliga skovfrekvensen med 61% efter 1 år (p<0,001), trots tidigare sjukdomsmodifierande behandling. 

Posthoc analys av en subgrupp av patienter med högaktiv skovvis förlöpande MS från registreringsstudien TRANSFORMS1,2

GILENYA har långtidseffekt på årlig skovreduktion

Data från förlängningen av fas III-studierna FREEDOMS och TRANSFORMS på årlig skovfrekvens över 7 år3

GILENYA har långtidseffekt på årlig skovfrekvens och skovfrihet

GILENYA var signifikant mer effektiv jämfört med Avonex på skovfrihet efter 1 år. Efter byte från Avonex till GILENYA var det liknande behandlingseffekt i båda grupperna vid långtidsuppföljningen4,5

 

Referenser:

1. Jeffrey Cohen et al. J Neurol. 2013; 260(8): 2023-2032

2. Virginia Devonshire et al; Lancet Neurol. 2012 May;11(5):420-8

3. Jeffrey Cohen et al. Long-term safety and effectiveness of Fingolimod: 7 year data from the LONGTERMS study. P591 Poster presented at the 31st Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, 7–10 October 2015, Barcelona, Spain

4. Peter A Calabresi et al. Safety and effi cacy of Fingolimod in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis (FREEDOMS II): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurology 2014

5. Jeffrey A Cohen et al. Long-term (up to 4.5 years) treatment with Fingolimod in multiple sclerosis: results from the extension of the randomised TRANSFORMS study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015;0:1–8 

 

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.