Jakavi (ruxolitinib) är indicerat för:

• Behandling av vuxna patienter med polycythaemia vera (PV) som är resistenta eller intoleranta mot hydroxiurea* 1

OBS! Jakavi är inte subventionerat för PV i Sverige.

Se produktresumén för fullständiga rekommendationer med avseende på dosering och dosjustering av Jakavi. Läs mer här.

* Hydroxiurea kallas även hydroxykarbamid.

Behandlingsmål vid PV
Ett viktigt mål med behandling av PV är att hålla hematokritnivån lägre än 45 %.2
Hos en av fyra patienter med PV lyckas man inte hålla sjukdomen under kontroll, trots behandling med hydroxyurea (HU).3 Detta kan bero på:
HU-resistens eller intolerans enligt ELN och IWG-MRT-riktlinjerna.4
 

* Efter 3 månader > 2ggr/dag HU
**N-Acetyl-Cysteine

Referenser

1. Jakavi, SPC 2020-03-12, se den senaste versionen på https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20110602000170&userType=0
2. Marchiolo R, Finazzi G, Specchia G, et al; CYTO-PV Collaborative Group. N Engl J Med. 2013;368(1):22-33.
3. Alvarez-Larrán A, Pereira A, Cervantes F, et al. Blood. 2012;119(6):1363-1369.
4. Barosi G, Birgegard G, Finazzi G, et al. Br J Haematol. 2010;148(6):961-963.
SE2003268142 (mars 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request