Använd gärna denna checklista för patientens besök så att du vet att du tar upp de viktigaste punkterna kring Revolade:

 

Dosering?

 • Revolade tas en gång dagligen.
 • Det är lättast för patienten att ta läkemedlet vid samma tid varje dag. Hjälp patienten bestämma en lämplig tidpunkt för att ta Revolade. 
 • Rekommenderad startdos för vuxna samt pediatrisk population i ålder 6-17 år är 50 mg Revolade en gång dagligen. För pediatrisk population i ålder 1-5 år är den rekommenderade startdosen 25 mg Revolade en gång dagligen.

 

Biverkningar?

 • Känner patienten till vilka biverkningar som kan orsakas av Revolade? Måltidsplanering?
 • En del mineraler i vissa födoämnen, drycker och läkemedel kan göra att Revolade inte absorberas ordentligt.
 • Förklara att denna interaktion kan minska effekten av Revolade.
 • Hjälp patienten komma ihåg 4 och 2 timmarsregeln och göra Revolade till en del av de dagliga rutinerna.

 

Måltidsplanering?

 • En del mineraler i vissa födoämnen, drycker och läkemedel kan göra att Revolade inte absorberas ordentligt.
 • Förklara att denna interaktion kan minska effekten av Revolade.
 • Hjälp patienten komma ihåg 4 och 2 timmarsregeln och göra Revolade till en del av de dagliga rutinerna.

 

Dosjustering och övervakning?

 • Målet med Revoladebehandlingen är att upprätthålla ett trombocyttal på 50 000/μl eller mer för att på så sätt minska blödningsrisken. Revolade får ej användas till att normalisera trombocytvärdet.
 • Revoladedosen ska anpassas så att lägsta effektiva dos används.
 • Leverenzymer och perifert blodutstryk måste kontrolleras före och under behandling med Revolade.

 

Observera att ytterligare övervakning kan krävas, t.ex. rutinmässiga ögonundersökningar och benmärgsaspiration. 
Läs säkerhetsinformation som finns i produktresumén för Revolade för mer information.

 

Uppföljande samtal

 

Allmänna frågor:

 • Tar patienten Revolade vid samma tid varje dag?
 • Har patienten missat att ta några doser, och i så fall varför?
 • Har patienten några andra behov eller bekymmer?

 

Tolerabilitet:

 • Har patienten känt sig illamående eller haft diarré?
 • Har patienten fått några andra biverkningar? I så fall - behöver du göra något?

 

Födoämnes- och läkemedelsinteraktioner:

 • Om patienten inte svarar på Revoladebehandlingen eller om svaret är suboptimalt, kan det bero på interaktioner med mat, dryck eller andra läkemedel:
 • Känner patienten till att viss mat, dryck och andra läkemedel kan interagera med Revolade?
 • Har patienten ätit något som innehåller polyvalenta katjoner 4 timmar före eller 2 timmer efter att denne tagit Revolade?

 

Om Revolade®→

SE2001785712 (januari 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request