Checklista inför möte med patient | Medhub

Använd gärna denna checklista för patientens besök så att du vet att du tagit upp de viktigaste punkterna kring Revolade.
Har ni talat om...

 

Dosering?

• Revolade tas en gång dagligen.

• Det är lättast för patienten att ta läkemedlet vid samma tid varje dag. Hjälp patienten bestämma en lämplig tidpunkt för att ta Revolade.

• Rekommenderad startdos för vuxna samt pediatrisk population i ålder 6-17 år är 50 mg Revolade en gång dagligen. För pediatrisk population i ålder 1-5 år är den rekommenderade startdosen 25 mg Revolade en gång dagligen.

 

Biverkningar?

• Känner patienten till vilka biverkningar som kan orsakas av Revolade? Måltidsplanering?

• En del mineraler i vissa födoämnen, drycker och läkemedel kan göra att Revolade inte absorberas ordentligt.

• Förklara att denna interaktion kan minska effekten av Revolade.

• Hjälp patienten komma ihåg 4 och 2 timmarsregeln och göra Revolade till en del av de dagliga rutinerna.

 

Dosjustering och övervakning?

• Målet med Revoladebehandlingen är att upprätthålla ett trombocyttal på 50 000/μl eller mer för att på så sätt minska blödningsrisken. Revolade får ej användas till att normalisera trombocytvärdet.

• Revoladedosen ska anpassas så att lägsta effektiva dos används.

• Leverenzymer och perifert blodutstryk måste kontrolleras före och under behandling med Revolade.

 

Observera att ytterligare övervakning kan krävas, t.ex. rutinmässiga ögonundersökningar och benmärgsaspiration. Läs säkerhetsinformation som finns i produktresumén för Revolade för mer information.

SE1906698957
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers