Stötta dina Revoladepatienter | Medhub

Du har beslutat att Revolade är en lämplig behandling för dina patienter med ITP.
 

Ett stöd för dig som ordinerar Revolade

Den här är en praktisk vägledning om Revolade, som innehåller information om initiering och fortsättning av Revoladebehandling, alltifrån hur Revolade fungerar och viktig doseringsinformation till uppföljning och kontroll av patienterna och hantering av biverkningar. Här finns också värdefulla råd om hur du hjälper patienterna och dess anhöriga att integrera Revolade i sina dagliga rutiner. Fullständig säkerhetsinformation finns i produktresumén för Revolade.

Denna information utgår ifrån, men ersätter ej, Revolade produktresumé.
Läs produktresumén för att få fullständig information om Revolade.

SE1906698957
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers