Uppföljande samtal | Medhub

För att se till att patienten verkligen får full nytta av Revolade kan du t.ex. ställa följande frågor för att kontrollera hur det går.

 

Allmänna frågor:

• Tar patienten Revolade vid samma tid varje dag?

• Har patienten missat att ta några doser, och i så fall, varför?

• Har patienten några andra behov eller bekymmer?

 

Tolerabilitet:

• Har patienten känt sig illamående eller haft diarré?

• Har patienten fått några andra biverkningar? I så fall – behöver du göra något?

 

Födoämnes- och läkemedelsinteraktioner:

• Om patienten inte svarar på Revoladebehandlingen eller om svaret är suboptimalt, kan det bero på interaktioner med mat, dryck eller andra läkemedel:

• Känner patienten till att viss mat, dryck och andra läkemedel kan interagera med Revolade?

• Har patienten ätit något som innehåller polyvalenta katjoner (se sidan 9) 4 timmar före eller 2 timmar efter att denne tagit Revolade?

SE1906698957
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers