Syftet med TRANSITION var att undersöka säkerhet och tolerabilitet för insättning av Entresto efter sabilisering men under vårdtiden för ett event av akut dekompenserad hjärtsvikt, eller tätt efter utskrivning. 


Primärt mål

Andelen patienter som når måldos av ENTRESTO 97/103 mg bid vid 10 veckor efter randomisering i grupperna med initiering FÖRE-resp EFTER-utskrivning.*


Sekundära mål

Andel patienter som: 

  • uppnår och bibehåller dosen 49/51 mg eller 97/103 mg bid av ENTRESTO under minst 2 veckor under en behandlingsperiod på 10 veckor. 
  • uppnår och bibehåller någon dos av ENTRESTO under minst 2 veckor under en behandlingsperiod på 10 veckor.
  • permanent avbruten behandling med ENTRESTO på grund av biverkningar under en behandlingsperiod på 10 veckor.

 

Studien visade att oberoende om patienter initieras på sjukhus eller efter utskrivning uppnådde hälften av patienterna (HFrEF) som stabiliserats efter akut hjärtsviktsepisod måldos av 97/103 mg bid ENTRESTO inom 10 veckor.

Vid 10 veckor stod mer än 86 % av patienterna i båda grupperna på någon dos av ENTRESTO under minst 2 veckor eller längre utan avbrott och incidensen av biverkningar och avbruten behandling på grund av biverkningar var lika i de båda grupperna. 

Studien visade att Entresto tolererades lika väl om det initierades under ett slutenvårdstillfälle för hjärtsvikt som tätt efter utskrivning. 24% av patienterna i denna studie var naiva till ACEI/ARB behandling.1

* Oavsett tidigare temporär justering i dos eller nedtitrering under behandlingsperioden

Referens
  1. Wachter R et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. Eur J of heart failure (2019), 21, 998-1007. doi: 10.1002/ejhf.1498
Betygsätt sidan
SE2112023352 (2 december 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request