Under de senaste åren har utvecklingen inom hjärtsviktsområdet återspeglats i olika rekommendationer från organisationer, specialistgrupper och länder. Den senaste av dessa kommer från ESC, där nya riktlinjer för behandling av HFrEF publicerades i slutet av augusti.

Det som är gemensamt i de olika dokumenten är att rekommendationerna gällande basbehandling vid HFrEF har gått från ett införande och upptitrering av läkemedel enligt en trappa till en mer parallell insättningsprocess av de rekommenderade basbehandlingarna. De behandlingar som nu rekommenderas som basbehandlingar vid HFrEF är ACEi/ARNI, beta-blockerare, MRA och SGLT2i. Genom att i ett tidigt skede av hjärtsviktsförloppet initiera dessa grupper av basbehandlingar angrips progressionen av hjärtsvikt genom flera olika verkningsmekanismer.1,2,3

 

ESC-riktlinjer “2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure” gällande behandling med ARNI vid HFrEF1,2

Nyligen publicerades nya riktlinjer från ESC för diagnostik och behandling av akut och kronisk hjärtsvikt ”2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure”. Gällande behandling av HFrEF har det, sedan de tidigare riktlinjerna från 2016, tillkommit betydande evidens vilket återspeglas i den nya förenklade behandlingsalgoritmen från ESC. I denna beskrivs fyra behandlingsgrupper för HFrEF som hörnstenar för alla HFrEF patienter för att minska mortalitet och morbiditet:

  • ACEi/ARNI* (*As a replacement for ACEi)
  • Beta-blockerare
  • MRA
  • SGLT2i 

 

Gällande behandling med ARNI rekommenderar ESC följande: 


  • ESC-riktlinjer för HF 2021 rekommenderar ARNI, i första linjens behandling vid HFrEF, att ersätta ACE-hämmare hos alla HFrEF-patienter som är symtomatiska trots behandling med ACE-hämmare, beta-blockerare och MRA, för att reducera mortalitet och morbiditet. (Rekommendationsnivå I,B)
  • ESC-riktlinjer för HF 2021 rekommenderar att ARNI kan övervägas istället för en ACE-hämmare i första linjens behandling hos nydebuterade hjärtsviktspatienter eller hos patienter naiva till ACE-hämmare. (Rekommendationsnivå IIB,B)

Övrig tilläggsbehandling ska baseras på patienternas olika fenotyper, i enlighet med ”Strategic phenotypic overview of the management of HFrEF”. 

Hela dokumentet med riktlinjer för diagnostik, behandling, finns publicerad att läsa i: McDonagh T, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Developed by the Task Force for the diagnosis and tre¬atment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2021; 42:3599–3726

 

2021 Update to the 2017 ACC Expert Consensus Decision Pathway (ECDP) for Optimization of Heart Failure Treatment4

The American College of Cardiology (ACC) har lång tradition av att utveckla och publicera dokument för att ge vägledning och rekommendationer för både kliniska och icke-kliniska ämnen inom kardiologi. I ”Expert consensus decision pathways” (ECDPs) utvecklar kliniska experter konsensusrekommendationer och vägledning inom området. 

Sedan 2017 års ECDP så har ny evidens och nya terapier tillkommit vilket föranledde en uppdatering tidigare i år, där ACC publicerade: ”2021 Update of the 2017 ACC Consensus Decision Pathway for Optimization of Heart Failure Treatment: Answers to 10 Pivotal Issues About Heart Failure With Reduced Ejection Fraction”.

Inkluderat i denna uppdatering återfinns konsensusrekommendationer där ARNI rekommenderas som basbehandling istället för ACEi/ARB vid behandling av patienter med HFrEF. ACEi/ARB ska enbart användas om inte insättning av ARNI är möjlig pga kontraindikationer, intolerans eller om inte ARNI finns tillgängligt för behandling.

Hela konsensusrekommendationen, finns publicerad att läsa i Journal of American College of Cardiology (JACC).

 
Referenser
  1. McDonagh T, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Developed by the Task Force for the diagnosis and tre¬atment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2021; 42:3599–3726
  2. Packer M. & McMurray JJ., Rapid Evidence-Based Sequencing of Foundational Drugs for Heart Failure and a Reduced Ejection Fraction, 2021 Eur. J. HF doi: 10.1002/ejhf.2149 
  3. McMurray J., Packer M., How Should We Sequence the Treatments for Heart Failure and Reduced Ejection Fraction?, Circulation 2021; 143:875-877
  4. Maddox T, et al., 2021 Update to the 2017 ACC Expert Consensus Decision Pathway for Optimization of Heart Failure Treatment: Answers to 10 Pivotal Issues About Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. Journal of the American College of Cardiology. Journal of American College of Cardiology (JACC)
Betygsätt sidan
SE2112023352 (2 december 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request